CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG

Shōbōgenzō – Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen) – NXB Thiện Tri Thức

Bìa sách

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Chánh pháp nhãn tạng – Thiện Tri Thức dịch Bìa lưng Thomas Cleary dịch University of Hawaii Press Theo Amzon Chân dung Tác giả Shōbōgenzō (Trên (...) Xem tiếp

Lời Đầu

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen) Nhật Bản thế kỷ mười ba là một nhà cải cách tôn giáo, một Phật tử thành tựu, một tư tưởng gia sâu sắc và một người viết văn sáng chói. Tác phẩm chính yếu của ngài, Shōbō-genzō, viết bằng một thể văn phức tạp, cách tân, được yêu thích trong thời gian gần đây không chỉ vì những thành tựu triết lý (...) Xem tiếp

Giới thiệu

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Thiền sư Đạo Nguyên được tôn kính như là người sáng lập thiền Tào Động ở Nhật, nhưng ngày nay danh tiếng của ngài như một trí huệ cao cấp đặc biệt đã vượt ngoài những giới hạn tông phái. Được giữ kín trong hàng thế kỷ, Chánh Pháp Nhãn Tạng của Đạo Nguyên đã hấp dẫn sự chú ý của những học giả và những người khác trong và ngoài (...) Xem tiếp

Đại Trí Huệ Siêu Việt (Makahannyaharamitsu)

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Chủ đề của tiểu luận này, mahaprajđaparamita (đại trí huệ ba la mật) trong tiếng Sanskrit, là tiêu đề tổng quát và vấn đề căn bản của một nhóm kinh điển Phật giáo, và là một trong những vấn đề quan trọng nhất của Phật giáo. Tiếng Sanskrit maha nghĩa là lớn, cho ta ý niệm về tính phổ quát. Prajđa, thường dịch là “trí huệ”, có thể dịch thành (...) Xem tiếp

Vấn đề (công án) trước mắt

20.10.2014 // 0 phản hồi //

(Genjōkōan, Hiện Thành Công Án)   Từ genjōkōan hình như xuất hiện lần đầu vào thế kỷ thứ chín ở Trung Hoa và thường được dùng trong Thiền Tào Động Nhật Bản để ám chỉ cái hiện tiền như là chủ đề thiền định hay vấn đề của Thiền. Gen (hiện) nghĩa là “biểu lộ” hay “hiện tại”, jo (thành) nghĩa là trở thành. Genjo là thực tại, thực (...) Xem tiếp

Bản tánh của những Sự Vật

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Bản Tánh của những Sự Vật (Hosshō, pháp tánh)   Bản tánh của những sự vật là một danh từ căn bản của Phật giáo Đại thừa. Nó được định nghĩa như là tánh Như, tánh Không và Niết Bàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, niết bàn hay “tịch diệt”, ám chỉ sự chứng đắc bình thản, bình an của tâm, thoát khỏi lo âu và phiền não. Trong Phật giáo Đại (...) Xem tiếp

Toàn Thể Bộ Máy

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Toàn Thể Bộ Máy (Zenki, Toàn Cơ)   Tiểu luận này làm nhớ lại mạnh mẽ giáo lý trung tâm của triết lý tông Hoa Nghiêm : trùng trùng duyên khởi, và những hệ luận của nó với sự tương dung vô ngại của hiện hữu và tánh không, nhất thể và đa thù.   Từ zenki có hai yếu tố : zen nghĩa là “toàn thể” hay toàn bộ hay trọn vẹn ; ki có nhiều nghĩa, (...) Xem tiếp

Như Vậy

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Như Vậy (Immo)   Tiểu luận này bắt đầu với một lời nói của một vị thầy xưa : “Để đạt được một điều như vậy, ngươi phải là một người như vậy ; vì ngươi là một người như vậy, lo gì đến một điều như vậy ?” Đây là một câu trích từ một đoạn dài trong đó thiền sư nói, “Người thông hiểu có một cái tâm như một cái quạt (...) Xem tiếp

Một Viên Ngọc Sáng

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Một Viên Ngọc Sáng (Ikka Myōju)   Tiểu luận này nhấn mạnh sự nhất thể toàn bộ của hiện hữu, một chủ đề dai dẳng của những tác phẩm và lời nói của Đạo Nguyên. Nó căn cứ vào một lời nói nổi tiếng của một vị thầy danh tiếng thời xưa, rằng toàn thể thế giới, hay tất cả những thế giới, toàn thể vũ trụ, là “một viên ngọc sáng”. (...) Xem tiếp

Hoa Giữa Không Trung

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Hoa Giữa Không Trung (Kuge, Không hoa)   Tiểu luận này đậm màu giáo thuyết Hoa Nghiêm về sự tương dung tương nhập của thực tại và như huyễn. Thực tại, trong thuật ngữ Hoa Nghiêm, có nghĩa sự tương thuộc của tất cả mọi sự vật, nó cũng là “tánh không” của bản thân những sự vật. Trong tiểu luận này nhấn mạnh đặc biệt vào sự chống lại (...) Xem tiếp

Hải Ấn Đại Định

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Hải Ấn Đại Định (Kai-in zammai)   “Hải ấn đại định”, hay như đôi khi được dịch, “định phản chiếu trong đại dương”, là định từ đó kinh Hoa Nghiêm khởi lên, phát hiện một cách thình lình quang cảnh bao la của sự giác ngộ của Phật. Luận Tham Thiền Trở Về Nguồn, một tác phẩm tông Hoa Nghiêm được thông dụng trong các phái Thiền Trung (...) Xem tiếp

Hữu Thời

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Hữu Thời (Uji)   Tiểu luận này đã gây sự quan tâm cho hầu hết tác giả viết về Đạo Nguyên, trình bày điều có vẻ là ý tưởng độc đáo nhất của ngài : sự đồng nhất của hiện hữu (cái đang là) và thời gian. Điều này có thể biểu hiện bằng câu nói rằng thời gian là một tác nhân cần thiết cho mọi biểu lộ của hiện hữu. Nhưng Đạo Nguyên (...) Xem tiếp

Tám Tỉnh Giác của bậc Đại Nhân

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Tám Tỉnh Giác của bậc Đại Nhân (Hachidaininkaku)   Rốt ráo, Phật giáo được cho là thực tiễn, và sự dè dặt truyền thống của nó về triết học là do bởi trong sự kích thích tập luyện trí thức có khuynh hướng quên đi rằng những giáo lý là để áp dụng. Một vị thầy vĩ đại của Phật giáo Trung Hoa đã nêu điều đó trong những lời này : trước (...) Xem tiếp

Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ Tát

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ Tát  (Bodaisatta shishōhō)   Những Bồ tát là con người cam kết hoạt động cho hạnh phúc, giải thoát và giác ngộ của tất cả chúng sanh ; trụ trong xa lìa và niết bàn làm trở ngại cho sự cam kết này, thế nên các vị mang sự siêu thoát đến một bước nữa. Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ tát thiết (...) Xem tiếp

Sanh và Tử

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Sanh và Tử  (Shōji)   Sanh và Tử, không ghi năm trong Chánh Pháp Nhãn Tạng, hòa nhập sự siêu việt với việc sống trong thế giới. Chủ đề là một suy nghĩ về nguyên lý nền tảng rằng hiện hữu là Không và Không là hiện hữu, nó được đưa vào thực hành bằng không lấy không bỏ, tự do với cả hai thương và ghét.   Trong một câu chuyện Thiền nổi (...) Xem tiếp