Chân tâm trực thuyết. Tác Giả: Thiền sư Phổ Chiếu HT Thích Đắc Pháp dịch

Thiền sư Phổ Chiếu
HT Thích Đắc Pháp dịch

Lời giới thiệu

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Quyển CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT là một quyển Luận sắp vào chương trình học tại Tu Viện CHƠN KHÔNG. Quyển Luận này về hình lượng rất bé bỏng, nhưng về phẩm chất thật quí vô giá. Một hành giả nếu thâm đạt ý chí quyển Luận này là đã thấy lối vào Đạo. Thiền Sư Phổ CHiếu thật đã ngộ Chơn Tâm thấy được bản tánh. Vì lòng từ bi vô lượng, (...) Xem tiếp

TIỂU SỬ THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU

20.10.2014 // 0 phản hồi //

TIỂU SỬ THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU (1158-1210) Ngài Phổ Chiếu là bực Tôn túc của Phật Giáo và cũng là thỉ tổ Thiền Tông ở Triều Tiên vào triều Lý. Phật Giáo Triều Tiên khoảng trung diệp triều Lý có thể nói là thời đại hoàng kim. Hàng thượng lưu thì xu hướng giáo quán của Ngài Đại Giác. Dân gian thì xu hướng theo pháp “định huệ gồm tu” do sự dẫn (...) Xem tiếp

TỰ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Hỏi: Diệu đạo của Tổ Sư có thể được biết không? Đáp: Người xưa há chẳng nói: “Đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết”. Biết là vọng tưởng, còn chẳng biết là vô ký. Nếu đạt đến địa vị chẳng nghi, thì rỗng suốt như thái hư, há có thể gán cho là phải quấy ư? Hỏi: Thế thì chư Tổ ra đời không ích lợi cho quần sanh sao? Đáp: Phật, (...) Xem tiếp

CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT

20.10.2014 // 0 phản hồi //

CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT 1. Chánh tín Chơn Tâm Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tín là nguồn của Đạo, là mẹ của các công đức hay nuôi lớn tất cả căn lành”. Trong Duy Thức cũng nói: “Tín như hạt châu thủy thanh, hay làm cho nước dơ được sạch”. Cho nên, muôn điều thiện phát sanh là chữ tín dẫn đầu. Vì thế kinh Phật trước hết lập “như thị ngã văn” là cốt (...) Xem tiếp

TU TÂM QUYẾT

20.10.2014 // 0 phản hồi //

TU TÂM QUYẾT Hỏi: Nếu nói Phật tánh hiện ở thân này, đã ở trong thân không lìa phàm phu. Cớ sao nay tôi chẳng thấy Phật tánh? Xin giải rõ khiến được khai ngộ. Ðáp: Ở tại thân ông mà tự ông chẳng thấy. Suốt mười hai giờ ông biết đói biết khát, biết lạnh, biết nóng, hoặc vui, hoặc giận,v.v… Trọn là vật gì? Lại sắc thân là địa thủy hỏa (...) Xem tiếp

An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian

20.10.2014 // 0 phản hồi //

An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian   Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn đến. Mặc dầu trái cây sẵn có trong tay, nhưng ta không hưởng lợi ích của nó. (...) Xem tiếp