ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO. Tác Giả: MABEL COLLINS - (LIGHT ON THE PATH) - ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1966

MABEL COLLINS – (LIGHT ON THE PATH) – ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1966

LỜI GIỚI THIỆU

20.10.2014 // 0 phản hồi //

LỜI  GIỚI  THIỆU Kỳ xuất bản cuốn sách này lần thứ nhất, phát hành năm 1885 trên trang đề tựa được miêu tả như sau: “Một luận văn dành riêng cho những ai chưa hiểu biết về Minh Triết Ðông Phương và muốn hấp thụ ảnh hưởng của nó[1]”. Nhưng chính cuốn sách này lại mở đầu như sau : “Những qui luật này được (...) Xem tiếp

PHẦN THỨ NHỨT

20.10.2014 // 0 phản hồi //

Mấy qui tắc nầy viết cho tất cả các đệ tử : Con hãy tuân theo. Trước khi được thấy được, mắt phải ráo lệ. Trước khi được nghe, tai phải thản nhiên. Trước khi được nói trước các Chơn Sư, lưỡi phải hết năng lực làm làm tổn thương kẻ khác. Trước khi được đứng trước các Chơn Sư, Linh Hồn phải rửa chân trong máu (...) Xem tiếp

PHẦN THỨ NHÌ

20.10.2014 // 0 phản hồi //

PHẦN THỨ NHÌ   Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói: “Bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đã gặt, bây giờ ngươi phải gieo”. Con sẽ vâng lời vì biết tiếng đó chính là sự yên lặng. Bây giờ con là một đệ tử, đủ sức đứng vững, đủ sức nghe, đủ sức thấy, đủ sức nói, (...) Xem tiếp

CHÚ THÍCH

20.10.2014 // 0 phản hồi //

CHÚ THÍCH   [1] Trong một kỳ tái bản về sau (1894) tác phẩm này được gọi là “Một đoạn văn trích trong cuốn sách của “Những Giới Luật Vàng Ngọc”. (Ary-Asanga).   [2] Trong những ‘ Bài diễn thuyết” về trước (1903) nói đến “Ánh Sáng Trên Ðường Ðạo” được phát hành năm 1926 trong cuốn thứ ba của bộ sách (...) Xem tiếp