KINH SÁCH

wp-content/uploads/2016/11/scan00011-200x300.jpg

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI - Tác giả: ĐƯƠNG ĐẠO, NXB THIỆN TRI THỨC

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI
ĐƯƠNG ĐẠO
IN LẦN THỨ NHẤT 1981
IN LẦN THỨ HAI NXB. THIỆN TRI THỨC 2002


wp-content/uploads/2014/10/ChanhPhap-NhanTang-1-191x300.jpg

CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG

Shōbōgenzō – Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen) – NXB Thiện Tri Thức


wp-content/uploads/2014/10/chanh-niem-thuc-tap-thien-quan-bia-190x300.jpg

Chính Niệm - Thực Tập Thiền Quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana
Người dịch: Nguyễn Duy Nhiên
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến
Nhà xuất bản: Thanh Hóa 2009
Tủ sách Rộng mở tâm hồn


wp-content/uploads/2017/08/scan0001-1-216x300.jpg

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO – Tác giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2017

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO – Tác giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2017


wp-content/uploads/2014/10/cotloicoibode-bia.jpg

Cốt lõi của cội Bồ đề

Tác giả Buddhadasa
Hoang Phong chuyển ngữ
NXB : Phương Đông 2012


wp-content/uploads/2017/10/cot-tuy-cua-dao-phat-daisetz-teitaro-suzuki-188x300.jpg

CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM) - DAISETZ TEITARO SUZUKI (LINH-MỘC-ĐẾ THÁI-LAN) - Bản dịch: TRÚC THIÊN - TỦ SÁCH PHẬT HỌC AN TIÊM - 1968

CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM) – DAISETZ TEITARO SUZUKI (LINH-MỘC-ĐẾ THÁI-LAN) – Bản dịch: TRÚC THIÊN – TỦ SÁCH PHẬT HỌC AN TIÊM – 1968


wp-content/uploads/2014/12/dai_an-11.gif

ĐẠI ẤN THIỀN XÓA TAN BÓNG TỐI CỦA VÔ MINH. Tác Giả: Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje Việt dịch: Đương Đạo - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001

Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje với bình giảng khẩu thuyết của
Beru Khyentze Rinpoche – dịch từ tiếng Tây Tạng và biên tập bởi Alexander Berzin
Văn phòng Dịch thuật Thư Viện những Tác phẩm và Văn thư Lưu trữ của Đức Dalai Lama

Việt dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001 TTT-19-2545/09-01


wp-content/uploads/2016/10/DaiToanThienTuNhien-196x300.jpg

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Tác Giả: NYOSHUL KHENPO Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương – Tác Giả: NYOSHUL KHENPO
Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999


wp-content/uploads/2016/10/ĐI-VAO-KINH-HOA-NGHIEM.jpg

ĐI VÀO KINH HOA NGHIÊM – Tác Giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2016

ĐI VÀO KINH HOA NGHIÊM – Tác Giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2016


wp-content/uploads/2014/10/duc-phat-va-phat-phap-dai-duc-narada-1.jpg

Đức Phật và Phật Pháp. Tác Giả Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Đại đức Narada, 1980
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998
Nguyên tác: “The Buddha and His Teachings”,
Buddhist Publication Society, Sri Lanka


wp-content/uploads/2014/10/nhung-gi-Duc-Phat-da-day.jpg

ÐỨC PHẬT ÐÃ DẠY NHỮNG GÌ

Hòa thượng WALPOLA RAHULA
Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)


wp-content/uploads/2016/10/scan00012-208x300.jpg

EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ – Biên tập: Thomas J. Mc Farlane – Giới thiệu: Wes Nisker – Thiện Tri Thức

EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ – Biên tập: Thomas J. Mc Farlane – Giới thiệu: Wes Nisker – Thiện Tri Thức


wp-content/uploads/2016/12/bia-truoc-213x300.jpg

GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám) - Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật - Thị Giới: dịch Việt - THIỆN TRI THỨC 2016

GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám) – Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật – Thị Giới: dịch Việt – THIỆN TRI THỨC 2016


wp-content/uploads/2016/08/scan00011.jpg

HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN - PHẬT DI LẶC - Thrangu Rinpoche - THIỆN TRI THỨC 2016

HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN – PHẬT DI LẶC – Thrangu Rinpoche – THIỆN TRI THỨC 2016


wp-content/uploads/2015/11/scan00011.jpg

KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ - Dilgo KHYENTSE – Việt dịch: An Phong và Đương Đạo – Thiện Tri Thức, 2000

Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ- Dilgo KHYENTSE – Việt dịch: An Phong và Đương Đạo – Thiện Tri Thức, 2000


wp-content/uploads/2016/10/Kinh-Lăng-Nghiêm-Hành-Giải-208x300.jpg

KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI - Đương Đạo - NXB Thiện Tri Thức 2016

KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI – Đương Đạo – NXB Thiện Tri Thức 2016


wp-content/uploads/2017/01/scan00011-215x300.jpg

KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và Giảng: Đương Đạo – Thiện Tri Thức 2017

KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và Giảng: Đương Đạo – Thiện Tri Thức 2017


1 2 3