Ý nghĩa đời sống

NGHỆ THUẬT CỦA THIỀN VÀ SỰ TĨNH LẶNG NỘI TÂM

26.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đã bao nhiêu lần bạn đã được bảo rằng: “Đừng có chỉ ngồi đó, kiếm việc gì làm đi.” Trong xã hội điên cuồng, với sự kết nối của điện thoại thông minh ngày nay, chúng ta trở nên gắn chặt với đa tác vụ, thường nuôi dưỡng niềm tin rằng việc ngồi tĩnh lặng với một sự tập trung nhất điểm là phản tác dụng. Đó là lý do tại sao nhiều (...) Xem tiếp

ĐỒNG NHẤT (NGHĨA NHƯ)

25.10.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đúng theo tinh thần đạo Phật, lý, cũng như không (sunyata), nổi bật nhất ở đặc tánh “không”. “Không”chẳng phải là vắng thiếu, nghĩa là trước có sau không có nữa. Không cũng chẳng phải là cái gì đứng độc lập và biệt lập ngoài những cái khác, mà cũng không có nghĩa là tiêu diệt. Luôn luôn không đi liền với sự, tức vật thể riêng biệt; ghép (...) Xem tiếp

TRỰC TÂM LÀ ĐẠO TRÀNG

09.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trực tâm là tâm trực niệm Chân Như, không có vọng tưởng hư giả, do đó mà thấy tánh. Phát hạnh là tâm mở rộng ra cho chúng sanh. Thâm tâm là tâm sâu thẳm thấu đến nền tảng của mình, do đó mà tùy thuận Chân Như, ưa chứa nhóm các hạnh lành, và vì có nền tảng là Chân Như nên các hạnh lành biến thành các công đức. Bồ đề tâm tương đối (sự) là (...) Xem tiếp

BỔN NGUYỆN NGUYÊN SƠ

28.02.2017 // Tác giả: // 4 phản hồi //

Dù chiều sâu và viễn cảnh của sự vận hành của Bổn Nguyện Nguyên Sơ thì vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta, nó đi đến chúng ta qua Danh Hiệu, nam mô A Di Đà Phật. Như vậy, bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào cũng có thể ngâm nga Danh Hiệu và thức dậy với lợi lạc vô biên của nó.   Sự chuyển hóa gạch vụn thành vàng chỉ (...) Xem tiếp

TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

29.12.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bây giờ, dù đang ở đâu trên đất nước này hay ở nước ngoài, dù có khác múi giờ, chúng ta luôn luôn nói “bây giờ”. Bây giờ là cái luôn luôn hiện tại với mỗi người. Có nghĩ về quá khứ, thì nếu không có cái bây giờ đang hiện tại này, làm sao nhớ được về quá khứ? Bây giờ là nền tảng căn bản cho mọi quá khứ và tương lai.   Tại đây, (...) Xem tiếp

KHOẢNG LẶNG SỐNG ĐỘNG NƠI BẢN NHẠC TÂM

30.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tâm chúng sanh và tâm của bậc giác ngộ? Tâm của một chúng sanh không tu tập là tâm bị vây kín bởi tư tưởng, hết tư tưởng này đến tư tưởng khác, người xưa gọi là tâm viên ý mã (tâm như khỉ, ý như ngựa). Đứng về mặt nhận thức mê lầm, người bình thường chỉ thấy tâm mình hiện diện tương tục bởi các tư tưởng cho nên họ nhìn nhận có một (...) Xem tiếp

LÀM ĂN SINH SỐNG VÀ SỰ NGHIỆP TRONG KINH PHÁP HOA

04.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta hay nói Phật giáo là bất biến tùy duyên. Bất biến là cái thấy biết thật tướng của tất cả các pháp, và tùy duyên là tướng khác biệt của các pháp. Tùy duyên ở đây là hoặc nông nghiệp, hoặc công nghiệp, hoặc công nghệ thông tin. Tướng khác biệt của các ngành này đều nằm trong thật tướng của tất cả các pháp.   Ở đời cần có (...) Xem tiếp

CHÚ Ý ĐƠN THUẦN

17.10.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chú ý đơn thuần có nghĩa là nhìn sự vật như là nó hiện thực, nó là như vậy, không chọn lựa, không so sánh, không đánh giá, không đặt quan niệm, thành kiến của mình lên trên sự nhận xét. Chú ý đơn thuần là một tâm ý không phê phán và không can thiệp vào.   Trong kinh có nói hai ngàn năm trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt, đạo Phật sẽ sống (...) Xem tiếp

THIỀN VỊ TRÊN ĐẦU LƯỠI

07.09.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nơi an trụ cuối cùng của thiền, tức mạch sống của Phật giáo là thiền trong hoạt động, không lạc ra ngoài sinh hoạt tự nhiên của đời sống bình thường hằng ngày. Như vậy, dù không để ý đến ngày và đêm chúng ta đều sống trong Phật pháp và áp dụng Phật pháp.   Mục tiêu của thiền dĩ nhiên là để kiến tánh và chứng ngộ, nhưng đó không (...) Xem tiếp

THẦY CHÙA

31.07.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đối với chúng tôi, ông thầy chùa đó chính là nước một vị, còn như chúng tôi, những đệ tử của Thầy, học đủ thứ trên trời dưới đất, viết đủ chuyện bốn biển năm châu, quì trước Thầy thì vẫn như những con sóng bập bềnh trôi nổi…Có lần cúi xuống lạy Thầy, khi nhìn lên tôi bắt gặp một nụ cười của Thầy. Tôi bỗng biết đó là (...) Xem tiếp

PHẢN QUANG TỰ KỶ- CÁCH THỰC HÀNH

17.06.2016 // Tác giả: // 3 phản hồi //

“Phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc” , là lời dạy của Tuệ Trung Thượng sĩ khi ngài Trần Nhân Tông hỏi ông hằng ngày tu tập cần phải làm gì. Chúng ta tham thiền thường ứng dụng câu nói này trong việc tu hành của mình. Như vậy, cách ứng dụng như thế nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu nghĩa của lời dạy. Phản quang là xoay ánh sáng (...) Xem tiếp

Ý THỨC VỀ ĐỜI SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI TƯƠNG THUỘC LẪN NHAU

20.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thực hành các Phật Pháp không khó và không tốn thời gian. Chúng ta luôn có thời gian: 24h một ngày. Nếu chúng ta hướng tâm mình theo chiều hướng tích cực, chúng ta có thể chuyển hóa bất kỳ hành động xấu nào mà chúng ta đã làm thành con đường hướng tới giác ngộ. Bằng cách này, Pháp trở thành một phần trong cuộc sống của chúng theo một cách có hệ (...) Xem tiếp

TÍNH CHẤT ĐẠI THỪA TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

29.03.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đại thừa là con đường đạt đến Tánh Không để giải thoát, nhưng trong lúc nổ lực để giải thoát bản thân, người theo Đại thừa với lòng Đại Bi rộng lớn, vẫn không quên đồng loại hữu tình, mà vẫn phối hợp được giữa việc tự giải thoát qua Tánh Không (tự giác) với sự cứu giúp đồng loại đang bị che chướng trôi lăn trong vòng sanh tử (...) Xem tiếp

CÕI PHẬT CỦA BỒ TÁT

29.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bồ tát là người nỗ lực đạt đến giác ngộ – tức là chứng cho được, thực hiện cho được cõi Phật thanh tịnh, nơi không có tất cả phiền não, khổ đau – vì tất cả chúng sanh. Như thế, bồ tát luôn luôn hành hai cái Trí huệ và Đại bi. Trí huệ là thấy thật tướng của chúng sanh (nói rộng ra là của tất cả các pháp) và Đại bi là không (...) Xem tiếp

SƯƠNG KHÓI SÔNG HƯƠNG

27.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chỉ có thể nói màu của Huế, của sông Hương là “màu sương khói”. Và đúng như câu thơ tiếp theo của Hàn Mặc Tử, “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”. Sương khói sông Hương làm cho con người mờ nhạt, cá thể mờ nhạt, bản ngã hòa tan. Phải chăng trong màu sương khói đó, màu áo trắng sẽ hòa với màu của thời gian, màu áo xanh sẽ hòa với màu của (...) Xem tiếp
1 2 3 6