Sống an vui

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

19.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một đời sống bình thường của chúng ta càng có nhiều “nguyện cho” thì càng được thăng hoa thành hạnh phúc. Đời sống của chúng ta càng thấm đẫm những nguyện cho thì đời sống ấy càng thấm đẫm hạnh phúc. Cuộc đời của chúng ta càng ngày càng giàu có những nguyện cho này; càng ngày càng giàu có hạnh phúc. Nguyện là mong cho, cầu mong cho, ước mong (...) Xem tiếp

TẠO RA HẠNH PHÚC

19.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không lo lắng Buông bỏ “người điều khiển”, tiếp xúc nhiều hơn với giây phút hiện tại và sẵn sàng hơn đối với sự bất định của tương lai giải phóng cho chúng ta khỏi nhà tù của sợ lo sợ. Nó giúp chúng ta đáp ứng với những thách thức của cuộc đời với tuệ giác sẵn có của mình, và đưa chúng ta ra khỏi tình huống khó khăn một cách an toàn. (...) Xem tiếp
1 4 5 6