Sống an vui

TIN THẬT

12.03.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Sanh được “lòng tin chân thật” tức là thấy được tánh Không, nhận ra được thực tại xưa nay, thấy được nền tảng không nền tảng của sanh tử và Niết bàn, của mọi chúng sanh và chư Phật. “Ngay trong một niệm sanh lòng tin thanh tịnh” là một niệm thoát khỏi mọi nghi ngờ do tướng và tưởng quấy nhiễu, che mờ, bèn thấy ra bản tâm vốn không chỗ (...) Xem tiếp

ĐỒNG KHỞI, MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI ẤN

28.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thường đọc tụng kinh điển và điều không thể thiếu trong các thời kinh tụng là: Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: “Không tức thị sắc, sắc tức thị Không” (Không chính là sắc, sắc chính  là Không). Câu kinh này được làm rõ và nổi bật trong cách tu Đồng Khởi của Đại Ấn.   Đồng Khởi như thế nào?        “Từ lhenchig (...) Xem tiếp

HÒA THƯỢNG TÚI VẢI LỚN( BỐ ĐẠI)

12.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bố Đại Hòa Thượng là ai? vì sao được xưng là Bồ Tát Di Lặc? Trong sách “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục” sách “Ngũ Đăng Hội Nguyên” sách “Minh Châu Cảm Ứng Đại Sư Bố Đại Hòa Thượng Truyện”. v.v… đều có ghi chép về sự tích của Ngài. Theo Sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục thời Tống (1004) chép: “Quê ở Minh Châu, huyện Phụng Hóa. Không ai rõ (...) Xem tiếp

DUY TRÌ ĐẠI ẤN TRONG THIỀN ĐỊNH VÀ HẬU THIỀN ĐỊNH

29.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Sùng mộ và đức tin là cần thiết cho kinh nghiệm của chúng ta tăng trưởng trong tham thiền. Trong Cầu Nguyện Dòng Kagyu có nói, “Sùng mộ là cái đầu của tham thiền.” Nếu chúng ta có một cái đầu, bấy giờ chúng ta có thể thấy, nghe, ăn, nói… Nếu chúng ta không có một cái đầu, chúng ta không thể làm nhiều thứ. Tương tự, trong tham thiền nếu chúng ta có (...) Xem tiếp

MỞ RỘNG TÂM VỚI LÒNG BI

20.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan trọng, sẽ giúp chúng ta dễ dàng hiểu được lòng bi là gì, làm sao để phát triển lòng bi và lòng bi có thể lợi ích như thế nào. Trong Phật giáo, tâm là trọng điểm chính – cội nguồn của mọi hạnh phúc và bất hạnh, (...) Xem tiếp

TỊNH HÓA MÊ LẦM THÀNH TÁNH GIÁC NGUYÊN SƠ

11.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tiếp theo là sự tịnh hóa mê lầm thành tánh giác nguyên sơ. Trong hai giai đoạn của việc này, cái trước là tạm thời, cái sau là tối hậu. Điều này liên hệ với thời gian khi bạn đang thực hành trên những con đường. Do làm quen với những phương pháp sâu xa, bạn sẽ có thể tịnh hóa bất cứ mê lầm nào sanh khởi vào chính cõi giới của chúng. Làm biểu (...) Xem tiếp

Ở TRONG TÁNH KHÔNG MÀ CỨU ĐỘ

03.01.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

 Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: Các đại Bồ tát nên hàng phục tâm như vầy: Tất cả các loài chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, hoặc từ thai sanh, hoặc từ ướt sanh, hoặc từ hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc vô sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, ta đều làm cho nhập Niết Bàn vô dư để được diệt (...) Xem tiếp

TINH THẦN GIÁC NGỘ

24.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hôm nay chúng ta sẽ nói về tinh thần giác ngộ và việc giúp đở người khác. Tất cả những truyền thống tôn giáo nhấn mạnh lòng vị tha trong cách này hay cách khác. Những gì đặc biệt về Phật Giáo là vấn đề điều này liên hệ như thế nào với khái niệm của sự liên hệ hổ tương, duyên sanh. Trong đời sống hàng ngày, cho dù chúng ta có tín  ngưỡng (...) Xem tiếp

NGÔN NGỮ TAM MUỘI CỦA THIỀN SƯ VIÊN CHIẾU

06.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Cây héo vào xuân hoa nở rộ Gió đưa nghìn dặm nức hương thần.“   Thiền Uyển Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiền) ghi về sư như sau: ” Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090) thuộc thế hệ thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông.Thiền Sư họ Mai, tên Trực người huyện Long Đàm châu Phúc Điền, là con người anh thái hậu Linh Cảm đời Lý. Thuở nhỏ ông thông minh mẫn (...) Xem tiếp

THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ?

21.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hỡi những ai mong muốn bảo vệ tâm thức mình! Với đôi bàn tay chắp lại, tôi xin được khuyên họ một lời này: Hãy cố gắng, giữ cho sự chú tâm và cảnh giác luôn thật mạnh, bằng tất cả nghị lực của chính mình.  Tịch Thiên (Shantideva) Luyện tập thiền định là gì?Lợi ích mang lại từ sự chú tâm là một trong những khám phá kỳ diệu nhất của (...) Xem tiếp

Tất cả mọi hiện tượng là Tâm

01.11.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Làm thế nào chúng ta thực hành giáo pháp tất cả mọi hiện tượng không gì khác hơn là tâm? Theo giáo pháp này, những đối tượng có vẻ là những hiện tượng bên ngoài không gì khác hơn là những hiện tướng của tâm chúng ta; chúng không thật sự hiện hữu. Qua những chứng luận logic, Nagarjuna chứng minh rằng những hiện tượng không một cũng không nhiều. (...) Xem tiếp

Bốn Phương Pháp Hòa Nhập của những Bồ Tát

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một triết gia xưa đã nói, “Đại dương không từ chối nước – thế nên nó đã có thể trở thành bao la như thế. Núi non không từ chối đất – do vậy vì sao chúng cao như thế. Một người lãnh đạo có trí huệ không từ chối người – thế nên cộng đồng của họ đông đúc.” Hãy biết rằng việc đại dương không từ chối nước là hợp tác. Hãy biết (...) Xem tiếp

LƯU TÂM ĐẾN NGUỒN GỐC

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

LƯU TÂM ĐẾN NGUỒN GỐC Các thói quen có hại và hành xử bất cẩn là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Nếu nỗ lực sống trọn vẹn, ta sẽ không bị rơi vào bẫy của những thói quen. Khi con ong đậu trên một bông hoa để hút mật nghĩa là nó đã bị hương hoa thu hút. Không nhận ra là màn đêm đang buông xuống, con ong bị mắc kẹt khi những cánh hoa từ từ khép (...) Xem tiếp

Sự trân trọng

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có lần bật tivi: hình ảnh sông nước trời mây miền Tây thu hút mắt tôi, và có hai người nhạc sĩ, một thổi kèn saxo, một chơi guitare, đang trình diễn một bài nhạc về quê hương. Coi ít phút cảnh sông nước bao la, tôi đứng dậy, định tắt, vì hai chàng nhạc sĩ đã đứng tuổi, vóc dáng chẳng hấp dẫn gì cho lắm, mặc dù có khi người thổi kèn đứng (...) Xem tiếp

CHUYỂN HƯỚNG TÂM BẠN VỀ PHÁP

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất cứ ai muốn vượt qua biển sanh tử không bờ bến trước phải nghĩ đến nỗ lực ngay trong đời này để thành tựu an lạc như là biểu lộ của giải thoát. Một thân người, khó được dễ mất, là một chiếc bè với những quyền hạn tự do và những khả năng (để nghiên cứu và thực hành Pháp). Có được thân người, nếu bạn không tự nỗ lực, bạn (...) Xem tiếp
1 2 3 4 5 6