Nguồn sống

SỰ HOÀN THIỆN RỐT RÁO.

03.02.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chính vì cùng một mong muốn, một hành động – dù mỗi người làm việc trong lĩnh vực riêng, nghề nghiệp riêng của mình, cùng một tôn trọng con người và vì con người, mà xã hội có một sự đồng thuận tự nhiên, một thái độ cạnh tranh trong hòa hợp, một tinh thần đoàn kết tự nhiên.    Lòng mong muốn người khác được hạnh phúc và tinh thần (...) Xem tiếp

BÁT NHÃ TÂM KINH: MÊ NGỘ BẤT DỊ

04.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ: MÊ NGỘ BẤT DỊ Bát Nhã Tâm Kinh nói: Dĩ vô sở đắc cố… Như thế, như các kinh đã dẫn trên, sẽ thấy ý nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh: Bởi không hề có cái gì gọi là sở đắc… Và vì Tứ Thánh Đế hiện ra trong một niệm tâm, do vậy Mê và Ngộ không gì khác biệt nhau. Bất kỳ ai cũng có thể tự quan sát niệm trong tâm mình, dần (...) Xem tiếp

TU TRÊN NỀN TẢNG

06.10.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối, hay là gì gì đó… Tất cả mọi pháp môn đều phải đặt trên nền tảng, nền tảng đó, nói theo như kinh điển đó là Pháp thân. Pháp thân không phải của một mình mình, không phải của người khác hay là… mà Pháp thân đây là Pháp thân của tất cả chư Phật. trong kinh điển có nói Pháp (...) Xem tiếp

ĐÓN NHẬN NGUỒN CẢM HỨNG CHÂN THẬT

20.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Thế Tôn đã không cố “truyền cảm hứng” hay gây ấn tượng với người khác bằng những câu chuyện huyền hoặc. Ngài đã không ra vẻ là một bậc thầy bằng cách đi khắp nơi ban lực gia trì cho mọi người, hay làm những chuyện tương tự. Điểm tương đồng mà Đức Phật đã sử dụng, được lặp đi lặp lại trong toàn bộ giáo lý nhà Phật, là một (...) Xem tiếp

PHẬT QUẢ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC BẰNG HÀNH ĐỘNG CHỦ Ý

21.03.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất kì cái gì được tạo ra một cách có chủ ý đều bị điều kiện hóa và vô thường, trong khi cái kia thì ngược lại, không được tạo ra và bất tử. Bởi vì nó là bất hoại, hiện thể thanh tịnh chỉ có thể được thấy bằng sự buông thả không chủ ý, không toan tính vào trạng thái tự nhiên. Hành động hướng đích là một tấm lưới bó buộc không (...) Xem tiếp

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN, HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN

03.01.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Con người cần có một bản giá trị về đạo đức, ý thức về cuộc sống và đời sống hạnh phúc trên trái đất này thì … “con người cần sống ở cả ba lĩnh vực: con người thân thể giác quan, con người ý thức và con người tâm linh. Một xã hội hay một thời đại đáp ứng được cả ba nhu cầu của cả ba lĩnh vực ấy thì được gọi (...) Xem tiếp

TIN SÂU NHÂN QUẢ

18.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tin Nhân Quả chúng ta cũng sẽ tin rằng những hành động, ý nghĩ của chúng ta cũng đã và đang tác động vào mọi hiện tượng của thế giới và ngược lại. Thế giới được soi rọi bằng chánh niệm thì nó sẽ trở thành chánh niệm, được soi rọi bằng ánh sáng lưu ly thì nó sẽ trở nên lưu ly, được soi rọi bằng ánh sáng và tình thương của Đức A Di Đà (...) Xem tiếp

CÁC MỐI QUAN HỆ QUANH TA

23.10.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trong cuộc sống, chúng ta cần chăm sóc, gìn giữ các mối quan hệ nồng ấm và thân thiện với mọi người, với các chúng sinh hữu tình, với cỏ cây, hoa lá và rộng ra là toàn thế giới này. Hành trình tâm linh của chúng ta sẽ rất đơn độc nếu thiếu sự trợ duyên của người thân, đạo hữu, những người luôn đồng hành sát cánh để giúp ta đi đúng (...) Xem tiếp

THÂU NHIẾP LỤC CĂN TỊNH NIỆM TIẾP NỐI

23.07.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Điều nhiếp cả sáu căn, là ngay lúc niệm Phật tâm chuyên chú vào Phật, là nhiếp ý căn, miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp thiệt căn, tai phải nghe đựơc rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp nhĩ căn. Ba căn này nhiếp vào danh hiệu Phật thì mắt quyết không thấy cảnh loạn khác là nhiếp nhãn căn, mũi cũng không ngửi những mùi loạn khác là (...) Xem tiếp

SỰ LÝ KHÔNG HAI

08.06.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là có hình có tiếng, ngộ thì biết là vắng lặng. Như vậy thì chân đế chẳng trái với sự lý, tức thể của sự lý vốn là chân; diệu trí chẳng khác với liễu tri, tức tánh của liễu tri vốn là trí. Nhưng mà diệu chỉ bặt lời nhờ văn ngôn thuyên chỉ; chân tông chẳng phải tướng, mượn danh (...) Xem tiếp

HAI THỨ CĂN BẢN

11.04.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Cho nên, Bồ đề Niết bàn là cái có sẵn trước mắt, vốn thanh tịnh từ vô thủy. Còn sanh tử được chạy theo ấy chỉ là cái giả lập, cái duyên hiện như huyễn sau này. Nếu không giả lập các bóng cho là có tự tánh, thì chính đây là gương, có bao giờ ra khỏi nó đâu.   Kinh: Phật bảo A Nan : Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên (...) Xem tiếp

BA ĐIỂM TINH YẾU TRÊN ĐƯỜNG TU TẬP

24.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Người ta có thể loại bỏ được khổ đau và thành tựu giác ngộ hoàn toàn vì các pháp không có sự tồn tại độc lập hay trên cơ sở tự tính. Do đó, điều quan trọng là cần hiểu rõ bản chất của các pháp, sự không tự tồn tại của chúng. Tri kiến về sự không tồn tại trên cơ sở tự tính của các pháp được gọi là chánh kiến. Hôm nay tôi sẽ (...) Xem tiếp

BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

04.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Về sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình : Cái tỉnh giác tươi mới hiện tiền này của khoảnh khắc hiện tại, siêu vượt mọi tư tưởng liên quan đến ba thời, chính là cái tỉnh giác bổn nguyên hay trí huệ (ye-shes) bổn nguyên, nó là tánh Giác (rig-pa) tự tại. Đây là sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình.   Tshig gsum gnad du brdeg-pa (...) Xem tiếp

TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

30.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bởi vì tâm thức có tiềm năng này để trở thành giác ngộ, qua thực hành, tiềm năng lớn lên dần dần. Đấy là lý do tại sao Bồ đề tâm có thể bừng nở và trải rộng không bờ. Và một khi nó trở nên bao la, nó có năng lực vô biên.   Chúng ta cần trưởng dưỡng Bồ đề tâm như là một phương cách để trừ khử vô minh căn bản nó tạo ra những tư (...) Xem tiếp

NHẤT TÂM

14.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tất cả hiện hữu chỉ là Một Tâm, vậy thì Một Tâm hay chân tâm chúng ta biểu lộ như thế nào? Pháp giới Một Tâm trong kinh Hoa Nghiêm luôn luôn hiện diện trước mắt chúng ta. Nghĩa là tánh Không, quang minh, như huyễn của pháp giới luôn luôn hiện diện trước mắt chúng ta.   Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Thập Địa nói, “Tất cả 3 cõi chỉ là Một Tâm”. (...) Xem tiếp
1 2 3 5