Nghiên cứu

TAM GIỚI DUY TÂM, VẠN PHÁP DUY THỨC

19.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ba cõi duy tâm “Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý, một sự thật được nói nhiều trong tông Duy thức, và rộng ra, có trong tất cả kinh, luận. Ở đây, tâm là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói, “Tất cả ba cõi duy chỉ Nhất tâm” (phẩm Thập Địa) Kinh lại nói:     Như tâm, Phật cũng vậy      Như Phật, chúng sanh đồng       Tâm, (...) Xem tiếp

THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM HIỆN TẠI

19.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

THÁI ĐỘ SAI LẦM CỦA PHẬT TỬ BÌNH DÂN Người bình dân vì thiếu phương tiện học hỏi chánh pháp nên không phân biệt được Phật giáo và Thần giáo. Hơn nữa, Phật giáo là nền giáo lý cao sâu, nếu không phải người giàu suy tư nhiều chiêm nghiệm thì không sao thấu đạt nổi. Người bình dân thời giờ hiếm hoi, tâm hồn bình dị, làm sao hiểu thấu được (...) Xem tiếp

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO – CON ĐƯỜNG CHUYỂN HOÁ TOÀN DIỆN

18.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đây là điều đi gần với sự học ở Đông phương (ĐP), cụ thể là Phật giáo và Khổng giáo. Trong Luận ngữ, chương đầu tiên Học nhi, Khổng Tử đã nói về sự học. Và trong Trung dung, sự học trở thành cái đạo: “Đại học chi đạo”. Với Phật giáo, sự học là học tập và thực hành (như chữ “học hành”) trọn đời để đưa con người mình đến (...) Xem tiếp
1 5 6 7