Nghiên cứu

TRỜI MƯA NHƯ BÀI CA

11.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Cách đây hơn 2.600 năm, có một người đã ngồi với cơn mưa như thế, đã nghe đã nhìn và đã làm một bài ca bất chợt về một cơn mưa. Cơn mưa ấy đến và đi như thế không chỉ trong quá khứ mà còn ở hiện tại và tương lai, bởi vì cơn mưa ấy ở trong thực tại và của thực tại.   Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Hoặc (...) Xem tiếp

DÙNG CẢNH ĐỂ HIỂN TÂM CỦA THIỀN SƯ VIỆT NAM.

02.04.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bậc giác ngộ thấy tâm cảnh bất nhị (không hai) hay tâm cảnh nhất như (như một). Cái thấy đảo lộn so với góc nhìn của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp giới một tướng, Kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả đều từ Như Lai Tạng theo nghiệp chúng sanh mà ứng hiện, cho nên các ngài thấy tâm cảnh là biểu hiện của Như Lai Tạng hay tâm cảnh chính là Như (...) Xem tiếp

THIỀN SƯ CHÂN KHÔNG BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP VÀ KHAI THỊ

26.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Thiền sư Chân Không (1045 – 1100) – (Đời thứ 16, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)    Sư họ Vương tục danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng huyện Tiên Du, con nhà sang trọng. Lúc mẹ mang thai Sư, cha mộng thấy vị Tăng trao cho cây tích trượng. Sau đó, sinh ra Sư. Thuở nhỏ, Sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 (...) Xem tiếp

THIỀN ĐỊNH LỬA TAM MUỘI (TUMO YOGA)

18.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hơi ấm được khởi tạo trong thân. Hơi ấm cần thiết cho sự sống. Nó là một phần của sinh lực của chúng ta. Khi hơi ấm tàn, cuộc sống của chúng ta cũng tàn. Trường thọ chính là hơi ấm. Hơi ấm là ngọn lửa. Sinh lực của chúng ta thực sự là hơi ấm. Khi thức của chúng ta tách khỏi hơi ấm trong thân của chúng ta thì chúng ta sẽ chết. Cái chết (...) Xem tiếp

AM HIỂU SỰ THỰC HÀNH

18.12.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không có hiểu biết đích thực, mọi hiện tượng chỉ là những hình ảnh giả dối ; chúng không hiện hữu trong một nghĩa thực, mà giống như rất nhiều phản chiếu trong một tấm gương. Một con mèo con, không biết hình ảnh trong tấm gương là phản chiếu của chính nó, đuổi theo hình ảnh đó như thể nó là một con mèo có thật để kết bạn. Trong Đại Toàn (...) Xem tiếp

KRISHNAMURTI VÀ THIỀN ĐỊNH

23.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thiền định là sự vắng mặt của tất cả những gì gọi là ý thức, không phải để tiếp nhận, nhưng để làm vắng mặt, để quét sạch, để trống không tất cả những gì gọi là nỗ lực. Ở đó sẽ là chỗ cho sự vắng lặng, không phải là chỗ được tạo nên bởi tư tưởng và các sinh hoạt trí thức, mà là chỗ (cảnh giới) đó đến qua sự phủ (...) Xem tiếp

TÁNH GIÁC VÀ NHỮNG BIỂU LỘ CỦA NÓ

01.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không có sự đổi dời nào trong ba thời . Vì bản tánh tinh túy của hiện thể là bất biến nên không thể biến đổi thành cái khác . Vì không thể tổn hại hay không bị bất cứ cái gì làm tổn thương nên gọi là bất diệt . Vì không hủy diệt bởi chính nó hay do cái gì khác nên gọi là chân thực . Vì an trụ như là nền tảng chung của tất cả Sinh tử và (...) Xem tiếp

TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO

20.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thiền là gì? Để trả lời câu hỏi này, ngôn từ không phải bao giờ cũng cần thiết hay hoàn toàn thích đáng. Người ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách giơ ngón tay lên hay đập nắm tay xuống bàn hay chỉ bằng cách cứ im lặng. Đây là những câu đáp không lời cho câu hỏi “Thiền là gì?”, đây là biểu lộ chân thực của những gì trú ẩn sâu kín (...) Xem tiếp

ĐỨC KYABGON CHETSANG RINPOCHE THUYẾT GIẢNG VỀ THIỀN TÔNG VÀ ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA)

16.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức KYABGON CHETSANG RINPOCHE BẬC THỦ NGÔI THỨ 37 TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYUD Thuyết giảng về THIỀN TÔNG và ĐẠI ẤN ( MAHAMUDRA) Trong ngày 30 tháng 8 năm 2015.Tại CHÙA TÂY TẠNG, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG , cho chư Tăng,Ni. Sau đây là phần mp3 giảng thuyết của Ngài http://thientrithuc.vn/playlist/thuyet-giang-thien-tong-va-dai-an-duc-kyabgon-chetsang-rinpoche/ Những hình ảnh Đức (...) Xem tiếp

ĐẠI TRÍ HUỆ SIÊU VIỆT

02.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Như thế “đại trí huệ siêu việt” như chúng ta đọc ở đây, có nghĩa là siêu việt do hiểu biết phổ quát và triệt để. Luận về Đại Trí Huệ Siêu Việt (Luận Đại Trí Độ), một công trình nổi tiếng về giáo lý này, nói : “Tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào những nguyên nhân và những điều kiện, không có cái nào độc lập… Tất cả đều sanh (...) Xem tiếp

ĐỐN GIÁO Ở CÁI THẤY ĐỒNG KHỞI VÀ LỜI DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

06.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đồng khởi ám chỉ sự kiện rằng trí huệ chứng ngộ thật tánh của những hiện tượng đã hiện hữu sẵn trong chúng ta. Nó không phải là cái gì cần được sanh ra mới. Chúng ta có trí huệ này, nhưng chúng ta không chứng ngộ nó. Bởi vì chúng ta không chứng ngộ những sự vật như chúng là, hay đại ấn, mà chúng ta khổ đau. Qua trí huệ đồng khởi, chúng ta (...) Xem tiếp

BẢN NGÃ VÀ PHÚT GIÂY HIỆN TẠI

13.07.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Mối quan hệ quan trọng nhất trong đời bạn là quan hệ của bạn với phút giây hiện tại, đúng hơn là với bất cứ hình thức nào mà giây phút này thể hiện ra, tức là những gì đang hiện diện. Nếu quan hệ giữa bạn với phút giây hiện tại là một quan hệ đầy rối rắm và trái chiều thì sự rối rắm và trái chiều đó sẽ được phản ảnh trong tất (...) Xem tiếp

CÁI THẤY ĐỒNG KHỞI

09.06.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Vấn nạn lớn nhất của người tu hành theo Phật giáo là sự che chướng bởi tư tưởng, hay tâm ý thức nó như những làn sóng luôn luôn khởi lên và diệt đi trong tâm của chúng ta. Nếu hành giả không nhận ra bản tánh thật của nó thì người tu hành luôn bị nó dẫn dắt và làm khổ mãi trong đời sống sanh tử này. Làm sao để đi đến cái thấy xác thực (...) Xem tiếp

LÀ SƯƠNG MÙ HAY LÀ MÂY?

16.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tính chất phù du, chóng tàn của mọi hiện tượng trong đời sống đó được thể hiện trong ý niệm mono no aware của người Nhật. Mono no aware là sự cảm thương trước tính chất vô thường của mọi sự vật, mọi hiện tượng. Cảm thương với tính chất vô thường của cuộc sống cũng là đối diện với tính chất cô đơn của mỗi con người, đối diện với (...) Xem tiếp

TÁNH KHỞI

09.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bổ-tát Phổ Hiền nói:”Chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là Như Lai Chánh đẳng Chánh giác do vô lượng pháp mà xuất hiện. Chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà thành tựu sự xuất hiện của Như Lai, mà do mười vô lượng trăm ngàn vô số sự mới thành tựu. Tất cả các hiện tượng, các pháp, đều từ Phật Tỳ lô-giá-na sanh khởi. Tất (...) Xem tiếp
1 2 3 4 7