Giới thiệu sách mới

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI – MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng – Nhà xuất bản Vajra, 2010 – Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

09.08.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI MAYA YOGA  LONGCHENPA  Keith Dowman kết tập và bình giảng  Nhà xuất bản Vajra, 2010                                           Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017 DẪN NHẬP Trong Tìm thấy Nhàn nhã và Thong dong trong An vui, Longchenpa làm dịu sự nghi ngờ rằng những con đường trực tiếp và thứ lớp là loại trừ lẫn (...) Xem tiếp

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO – Tác giả: Nguyễn Thế Đăng – NXB Thiện Tri Thức 2017

08.08.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ TỰ DO  Tác giả: Nguyễn Thế Đăng  NXB Thiện Tri Thức 2017 Sự khám phá chiều rộng và chiều sâu của đời sống đã tạo nên văn hóa, văn minh của loài người.  Kinh nghiệm của đời sống tùy thuộc vào chiều sâu và chiều rộng của mỗi cuộc đời con người. Đời sống là tất cả những gì biểu lộ, trình diện cho chúng ta qua kinh (...) Xem tiếp

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ – PADMASAMBHAVA – Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt – Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017

25.05.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ  PADMASAMBHAVA Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt    Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017 Trích dẫn: dù một bám chấp nhỏ nhất cũng có thể làm hại thực hành của chúng ta. Cắt đứt những tư tưởng cần phải tự động, nhưng nếu chúng ta không ghi nhận rằng chúng ta đang bị che tối và thay vì thế trở nên quên (...) Xem tiếp

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

15.03.2017 // 0 phản hồi //

THIỆN TRI THỨC 1- Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện –Padmasambhava 2- Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 3- Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 24 4- Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse 5- Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul 6- Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng –Dalai Lama Thứ 14 7- (...) Xem tiếp

TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Dzogchen căn bản của Longchenpa – Dịch và giảng bởi: Keith Dowman – Thiện Tri Thức 2017

08.03.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN  Dzogchen căn bản của Longchenpa  Dịch và giảng bởi: Keith Dowman Ban dịch thuật: THIỆN TRI THỨC 2017 GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ Keith Dowman dấn thân vào Phật giáo đã hơn 40 năm, sống ở Ấn độ và Nepal và trong xã hội tị nạn Tây Tạng. Một người tị nạn văn hóa từ nơi sanh Anh Quốc, ông đã khám phá những thực hành tôn giáo Ấn ở (...) Xem tiếp

KINH NHẬP LĂNG GIÀ – Dịch và Giảng: Đương Đạo – Thiện Tri Thức 2017

14.01.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

KINH NHẬP LĂNG GIÀ  Dịch và Giảng: Đương Đạo Thiện Tri Thức 2017 Trích đoạn:  Kinh. Vua La Bà Na tự thấy chỉ còn thân mình trong cung, bèn khởi suy nghĩ: Người thấy những việc vừa rồi là ai? Ai là người thấy? Phật và thành, rừng núi báu, các vật như thế bây giờ ở đâu? Hay là nằm mộng? Hay là ảo ảnh? Hay giống như thành Càn thát bà? Hay do nhặm (...) Xem tiếp
1 2