Các bài viết bởi Zoketsu Norman Fischer

THẤY MỌI VẬT NHƯ CHÚNG LÀ

07.12.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Khi chúng ta ngồi thiền một thời gian lâu, chúng ta nhận thấy hơi thở đến và đi, các ý tưởng xuất hiện rồi biến mất;nhận diện sự hoạt động của cái thấy, cái nghe, sự xúc chạm và vị giác. Nhưng mọi thứ mà chúng ta có thể thấy và cảm nhận với các giác quan không phải là tất cả những gì mà chúng ta đang trải nghiệm qua. Nhưng chúng ta nghĩ (...) Xem tiếp

MỘT ĐỒNG TIỀN MẤT TRONG DÒNG SÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG DÒNG SÔNG

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

MỘT ĐỒNG TIỀN MẤT TRONG DÒNG SÔNG ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG DÒNG SÔNG Zoketsu Norman Fischer Hôm nay tôi muốn nói về ngồi thiền, thiền định của Thiền. Ở đây Đạo Nguyên bắt đầu như thế trongPhổ khuyến toạ thiền nghi, bản văn nền tảng về ngồi thiền: Đạo vốn hoàn hảo và hiện hữu khắp. Làm sao nó có thể phụ thuộc vào thực hành và chứng ngộ? Thừa (...) Xem tiếp