Các bài viết bởi Việt dịch:thanh Liên

ĐỨC KARMAPA THỨ 17 VÀ LÒNG BI MẪN

02.03.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Làm thế nào để chăm sóc các sinh loài và thế giới trong thế kỷ 21? Người đàn ông Tây Tạng hai mươi chín tuổi, Orgyen Trinley Dorje – Đức Karmapa thứ 17 – hiện đang thực hiện một chuyến thuyết giảng kéo dài hai tháng tại các Đại Học Hoa Kỳ có uy tín, kể cả Đại Học Harvard, Princeton và Yale. Các vé dành cho tất cả các sự kiện này đã được bán (...) Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Dẫn nhập Thiền giả quá hăm hở khi nắm bắt những giáo huấn thiền định đúng đắn có thể bị cuốn hút khiến lướt vội qua những đề mục về lòng sùng mộ, niềm tin, sự cầu nguyện dòng truyền thừa mà chỉ chú tâm vào các kỹ thuật chẳng hạn như làm thế nào duy trì tư thế thiền định của mình. Đây chính là bỏ quên toàn bộ tinh tuý của sự (...) Xem tiếp