Các bài viết bởi Ven THUBTEN CHODRON

Ý THỨC VỀ ĐỜI SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI TƯƠNG THUỘC LẪN NHAU

20.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thực hành các Phật Pháp không khó và không tốn thời gian. Chúng ta luôn có thời gian: 24h một ngày. Nếu chúng ta hướng tâm mình theo chiều hướng tích cực, chúng ta có thể chuyển hóa bất kỳ hành động xấu nào mà chúng ta đã làm thành con đường hướng tới giác ngộ. Bằng cách này, Pháp trở thành một phần trong cuộc sống của chúng theo một cách có hệ (...) Xem tiếp

TÌNH ÁI

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

(Trích trong Thuần Hóa Tâm Hồn của Ven, Thubten Chodron ) Thích Minh Thành biên dịch         Cốt lõi của những lời Đức Phật dạy có thể được diễn giải như sau: “hãy giúp ích cho tha nhân. Nếu bạn không có khả năng giúp ích cho người khác thì ít nhất là bạn không làm gì gây tổn hại cho người khác”. Những hành động tổn hại không những gây bất (...) Xem tiếp

VỊ ĐẠO SƯ TÂM LINH

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Một số người băn khoăn vì không biết có cần thiết phải có một vị đạo sư tâm linh hay không? Chúng ta có thể tự học đạo được hay không? Để học được những kỹ năng như đọc sách, nghề mộc, giải phẫu hay ngay cả lái một chiếc xe chúng ta cần phải có người dạy. Tự học là một việc khó khăn đôi khi rất nguy hiểm. Thử hình dung ra cảnh chúng (...) Xem tiếp