Các bài viết bởi Tánh Hải

XUÂN MẬU TUẤT KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

17.02.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Giao thừa tôi thức dậy để cúng Phật và ông bà, nguyện cho mình cho mọi người có sức khỏe, cho đất nước thái bình, mọi người trên thế gian này yêu thương nhau. Sau đó tôi ngồi thiền gần một giờ để hồi hướng công đức này cho tất cả mọi nhà, mọi người đều an trú trong Tánh Giác, đều được giải thoát. Thầy dạy, muốn giữ một giọt nước (...) Xem tiếp

CHÁNH NIỆM

06.09.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tất cả những tư tưởng, những hình tướng đều là ứng hiện từ Tánh Không chúng sanh ra từ Tánh Không hiện diện cũng trên và trong Tánh Không và rồi tiêu mất vào Tánh Không. Một người sống tương tục trong Tánh Không sẽ thấy rất rõ điều này, tức là tất cả những biểu hiện của họ luôn luôn là Tánh Không vì vậy mọi biểu hiện luôn luôn là biểu (...) Xem tiếp

TÂM – TƯ TƯỞNG LÀ MỘT VỊ GIẢI THOÁT

22.04.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chư Phật và các bậc giác ngộ làm chủ thân tâm và thế giới, với các ngài thân tâm và thế giới là biểu hiện của một vị giải thoát, vì vậy tâm của các bậc giải thoát có hay không có tư tưởng vẫn là giải thoát một vị. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai khác” là lời khẳng định sự hợp nhất của cả ba chỉ là một vị (...) Xem tiếp

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG BẮT NHỊP ĐƯỢC VÀO KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI?

16.02.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin tràn ngập cuộc sống, ngay khi chúng ta đối mặt với thế giới bận rộn mà mình đang sinh sống đây, nhất là những người ở nơi thành thị, chúng ta có một mối bận tâm lớn nữa, nó nằm trong chiếc điện thoại của mình. Bây giờ, ngoài sự dính mắc vào đời sống hiện diện rộn ràng, chằng chịt diễn (...) Xem tiếp

PHÀM SỞ HỮU TƯỚNG GIAI THỊ HƯ VỌNG NHƯỢC KIẾN CHƯ TƯỚNG PHI TƯỚNG TỨC KIẾN NHƯ LAI

25.01.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

    “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.      Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai” (Phàm hễ có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai) (Đây là lời dạy của Phật trong Kinh Kim Cương chương thứ 5, Thấy Như Lai.) Chúng ta sinh ra và lớn lên, được bao quanh bởi thế giới sống hình tướng. (...) Xem tiếp

KHOẢNG LẶNG SỐNG ĐỘNG NƠI BẢN NHẠC TÂM

30.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tâm chúng sanh và tâm của bậc giác ngộ? Tâm của một chúng sanh không tu tập là tâm bị vây kín bởi tư tưởng, hết tư tưởng này đến tư tưởng khác, người xưa gọi là tâm viên ý mã (tâm như khỉ, ý như ngựa). Đứng về mặt nhận thức mê lầm, người bình thường chỉ thấy tâm mình hiện diện tương tục bởi các tư tưởng cho nên họ nhìn nhận có một (...) Xem tiếp

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC NƠI TÁNH NGHE

01.11.2016 // Tác giả: // 2 phản hồi //

Trong sáu căn, căn tai là viên thông hơn cả. Tại sao nói viên thông? Vì khả năng nghe luôn luôn hiện diện. Khi có một âm thanh hay nhiều âm thanh chúng ta đều nghe được hết, khi có âm thanh gần và âm thanh xa cùng lúc xảy ra chúng ta cũng nghe được cùng lúc (miễn sao âm thanh gần không át mất âm thanh xa). Đặc biệt khi không có âm thanh chúng ta vẫn nghe. Hãy chiêm (...) Xem tiếp

HAI MẶT ĐỒNG HIỆN CỦA NHẬN THỨC

26.09.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Con đường tìm về để không còn bị nhận thức của cái tôi thiên vị làm chủ nữa là chúng ta thường quán xét và sống với cái biết luôn luôn hiện diện đơn thuần này. Cái biết mà chúng ta không cần phải nhắc nhỡ mình để biết, không cần phải tạo lập thêm thắt nó, cái biết luôn có mặt trong mọi hoạt động của tâm thức. Chúng ta ai ai cũng có (...) Xem tiếp

ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHƯ SANH KỲ TÂM

01.08.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (nên không chỗ trụ như vậy mà sanh tâm) là tinh yếu của cả bộ kinh Kim Cang. Lục Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ nói cho nghe về Kinh này đã ngay lời kinh mà đại ngộ, thấy biết muôn pháp chẳng lìa tự tánh mình, thốt lên: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,    Nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,    Nào ngờ tự (...) Xem tiếp

PHẢN QUANG TỰ KỶ- CÁCH THỰC HÀNH

17.06.2016 // Tác giả: // 3 phản hồi //

“Phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc” , là lời dạy của Tuệ Trung Thượng sĩ khi ngài Trần Nhân Tông hỏi ông hằng ngày tu tập cần phải làm gì. Chúng ta tham thiền thường ứng dụng câu nói này trong việc tu hành của mình. Như vậy, cách ứng dụng như thế nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu nghĩa của lời dạy. Phản quang là xoay ánh sáng (...) Xem tiếp

TRI KIẾN LẬP TRI, TỨC VÔ MINH BỔN. TRI KIẾN VÔ KIẾN, TƯ TỨC NIẾT BÀN

18.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TRI KIẾN LẬP TRI, TỨC VÔ MINH BỔN. TRI KIẾN VÔ KIẾN, TƯ TỨC NIẾT BÀN (Thấy biết mà lập ra thấy biết, đó là cội gốc vô minh. Thấy biết mà không có thấy biết, đây là Niết bàn chân tịnh vô lậu.) Chúng ta thường nghe nói rất nhiều về câu tri kiến lập tri… Nhưng cụ thể như thế nào là tri kiến lập tri? Thấy biết mà lập ra thấy biết? Đầu tiên, (...) Xem tiếp

DÙNG CẢNH ĐỂ HIỂN TÂM CỦA THIỀN SƯ VIỆT NAM.

02.04.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bậc giác ngộ thấy tâm cảnh bất nhị (không hai) hay tâm cảnh nhất như (như một). Cái thấy đảo lộn so với góc nhìn của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp giới một tướng, Kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả đều từ Như Lai Tạng theo nghiệp chúng sanh mà ứng hiện, cho nên các ngài thấy tâm cảnh là biểu hiện của Như Lai Tạng hay tâm cảnh chính là Như (...) Xem tiếp

THIỀN SƯ CHÂN KHÔNG BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP VÀ KHAI THỊ

26.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Thiền sư Chân Không (1045 – 1100) – (Đời thứ 16, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)    Sư họ Vương tục danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng huyện Tiên Du, con nhà sang trọng. Lúc mẹ mang thai Sư, cha mộng thấy vị Tăng trao cho cây tích trượng. Sau đó, sinh ra Sư. Thuở nhỏ, Sư thích ở riêng một mình, siêng năng đọc sách, chẳng màng những việc vặt vãnh. Năm 15 (...) Xem tiếp

BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP CỦA THIỀN SƯ VÔ NGÔN THÔNG

30.01.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

  Thiền sư Vô Ngôn Thông (? – 826), đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, người Trung Hoa, đệ tử của tổ Bá Trượng Hoài Hải, là người thứ hai sau thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi khoảng hơn hai trăm năm đem Thiền tông truyền vào Việt Nam gọi là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Dòng thiền này được truyền thừa đến thế kỷ thứ 13, hết thảy được mười lăm (...) Xem tiếp

TÂM ẤN CHƯ PHẬT lời dạy của Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi.

16.12.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi (? – 594) là vị thiền sư đầu tiên đem Thiền tông truyền vào Việt Nam sau khi được thầy của ngài là Tam tổ Tăng Xán ấn chứng. Bài kệ truyền pháp của ngài nói về Tâm Ấn của chư Phật là tâm giải thoát mà chúng ta những Phật tử tham thiền phải thấu hiểu nhằm giúp ích trong đời tu của mình.   “Tâm ấn của chư (...) Xem tiếp
1 2