Các bài viết bởi SOGYAL RINPOCHE

TƯ DUY VÀ THAY ĐỔI

14.03.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật khởi sự giảng dạy cho nàng. – Nếu con muốn biết sự thật về sống và chết, con hãy tư duy liên tục về điều này: “Có một định luật duy nhất trong vũ trụ không bao giờ thay đổi, đó là mọi sự đều chuyển biến vô thường. Cái chết của con con bây giờ đã giúp con thấy được rằng cái thế giới của sinh tử mà ta đang sống là một (...) Xem tiếp

TIA SÁNG NỘI TẠI

18.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tôi đã thu thập tuệ giác từ nhiều nguồn để viết chương này – mà tôi cho là một trong những chương quan trọng nhất của quyển sách – càng sáng sủa càng hay. Tôi hy vọng nhờ đấy mà một vài người trong các bạn có thể liên lạc với giáo lý phi thường này, và được cảm hứng để tra tầm thêm, và khởi sự tu tập. Khi Ánh sáng Căn bản ló (...) Xem tiếp

TỰ TÁNH SÂU XA CỦA TÂM

26.03.2015 // Tác giả: // 1 phản hồi //

Dzogchen không được giảng dạy rộng rãi ở Tây Tạng, và trong một thời gian nhiều bậc thầy lớn nhất cũng không giảng dạy pháp môn này ở thế giới tân tiến. Thế thì tại sao bây giờ tôi giảng dạy? Một vài bậc thầy đã bảo tôi rằng đã đến lúc nên hoằng dương Dzogchen, thời gian mà lời tiên tri đã nói đến. Tôi cũng cảm thấy rằng thực thiếu (...) Xem tiếp

NỀN TẢNG (Nhận Diện Rigpa)

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thường nghe những câu nói như : “Chết là lúc nói sự thật” , hay “Chết là thời điểm ta đối mặt với chính ta”. Như ta đã thấy những người qua kinh nghiệm cận tử đôi khi kể lại rằng họ chứng kiến cả cuộc đời họ quay lại trước mắt, và họ được hỏi những câu như : “Ngươi đã làm gì với cuộc đời ngươi ? Ngươi đã làm gì cho (...) Xem tiếp

TÂM VÀ BẢN CHẤT CỦA TÂM

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Quan niệm cách mạng trong Phật Giáo là, sự sống và chết ở ngay trong tâm, không đâu khác. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm, kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và khổ đau, kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống  và sự chết.   Có nhiều phương diện của tâm, nhưng có hai phương diện nổi bật hơn cả.Đầu tiên là cái tâm thông thường mà (...) Xem tiếp