Các bài viết bởi Thientrithuc

TRUYỀN THỐNG CHUNG CỦA THIỀN CHỈ

14.11.2014 // 0 phản hồi //

[39] Chuẩn bị cho thiền chỉ Trong Ánh trăng Đại Ấn có giải thích sự chuẩn bị cho thiền chỉ là “buộc lại những cửa của năm giác quan” để cho tâm không phân tán lung tung. Đức Phật nói rằng nếu ăn quá nhiều, chúng ta trở nên buồn ngủ và tâm bị xao lãng. Thế nên, để chuẩn bị cho thiền chỉ, chúng ta chỉ làm đầy một phần ba bao tử, một phần (...) Xem tiếp

TRUYỀN THỐNG CHUNG CỦA SHAMATA VÀ VIPASHYANA

14.11.2014 // 0 phản hồi //

Thiền chỉ (Shamata) và thiền quán (Vipashyana) là gì? [15]        Chúng ta sẽ bắt đầu bằng giải thích thiền chỉ và thiền quán chung cho mọi thực hành Phật giáo, và những chương sau chúng ta sẽ  bàn về thiền chỉ và thiền quán đặc trưng của đại ấn. Trong bản văn này, từ Samadhi (đại định) được dùng bao trùm mọi loại tham thiền. Trong khi nhiều (...) Xem tiếp

Dẫn nhập.

14.11.2014 // 0 phản hồi //

Thực hành Đại Ấn Có nhiều truyền thống lớn của Phật giáo, và trong đó những giáo pháp đại ấn là đặc biệt giúp ích trong thời hiện đại này. Lý do khiến tôi nghĩ rằng những giáo pháp đại ấn thì đặc biệt thích hợp và lợi lạc ngày nay là vì chúng ta đang ở trong hoàn cảnh rất tương tự với thời những đại hành giả đại ấn nhiều thế kỷ (...) Xem tiếp
1 56 57 58