Các bài viết bởi Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

TÁNH KHÔNG (Sunyata) PHẬT GIÁO – Quan Niệm “Nhập Thể” Trong Triết Giáo Đông Phương

10.06.2016 // Tác giả: // 1 phản hồi //

Đối với Phật giáo, cội nguồn của mọi nhận thức sai lạc là do vô minh. Do vô minh mà sinh ra các uẩn, các giới (hạnh phúc, tướng trạng, ngôn ngữ và thái độ ) với đủ loại đối tượng theo sau theo nguyên lý tương tục, phân biệt nhau đến vô cùng. Vì vậy, bám chấp là vô minh, dừng lại là mê lầm. Dùng lý trí phân biệt để nắm bắt thực tại, con (...) Xem tiếp