Các bài viết bởi Nguyễn Thế Đăng

About Nguyễn Thế Đăng

Chưa cập nhật thông tin tác giả

TÁNH KHÔNG và HOA NGHIÊM

07.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

1. Trùng trùng duyên khởi   Thế giới đang hiện hữu trước mặt chúng ta đây là do duyên khởi, hay duyên sanh, nghĩa là do nhiều nhân duyên hợp lại mà có mặt. Một vật trước mặt chúng ta hiện giờ là do nhiều yếu tố mà có mặt: năng lượng, những hạt, bốn lực, tốc độ, nhiệt độ, trường không-thời gian… và tất cả những tương tác với chung (...) Xem tiếp

Bài kệ Tám Thức Bốn Trí của Lục tổ Huệ Năng

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Khi vị tăng Trí Thông hỏi về Bốn Trí, Lục tổ nói bài kệ: Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh Diệu quan sát trí: thấy chẳng công Thành sở tác trí: đồng viên cảnh Năm, tám, sáu, bảy quả nhân chuyển Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh Nếu nơi chỗ chuyển chẳng lưu tình Rộn ràng vẫn mãi Na-già định. “Đại viên (...) Xem tiếp

Tánh thấy

24.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

1.Tánh thấy là gì? Ba thời kỳ thuyết pháp của Đức Phật để thiết lập nên Phật giáo là: *   Thời kỳ thứ nhất nói về ba pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã. Chứng được sự thật này thì phiền não sanh tử tiêu tan và “trực tiếp thấy biết Niết-bàn vô tạo tác”.   *   Thời kỳ thứ hai nói về tánh Không, tức là sự vô tự tánh của ngã và (...) Xem tiếp

Đời sống là nghệ thuật

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta sống nơi này, phút giây này nhưng vẫn ‘ly dị’ với nơi này phút giây này; tâm cứ nghĩ đến nơi khác, phút giây khác, một đời sống không thực vì đã qua hoặc chưa tới.   Chỉ nói riêng ở Nhật Bản, trà đạo hay trà thiền là do Thiền sư Vinh Tây (1141-1215) chế tác ra, sau khi “du học” ở Trung Hoa và đem hạt giống về trồng.   Biến việc (...) Xem tiếp

NHÂN QUẢ ĐỒNG THỜI

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nhân quả đồng thời được nói một cách cô đọng trong kinh Pháp Hoa , kinh Hoa Nghiêm… và rãi rác trong kinh điển Đại thừa . Có lẽ người đầu tiên dùng thành ngữ  “ nhân quả đồng thời ” là Đại Sư Trí Khải ( thế kỷ thứ 6 ) trong Pháp Hoa huyền nghĩa  và trong các tác phẩm Thiên Thai tông của ngài , y cứ trên kinh Pháp Hoa , Thành ngữ này cũng là một (...) Xem tiếp

NIỀM VUI PHỤNG SỰ

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

1. Khi làm một việc lợi ích nhỏ nào cho ai, chúng ta thấy vui. Thoạt đầu, người bình thường cảm thấy vui vì mình đã làm được, mình có khả năng, mình là kẻ làm ơn cho người khác. Một niềm vui nhuộm màu một cái tôi ích kỷ. Nhưng sau đó, dần dần khởi lên một niềm vui lớn lao hơn, lâu bền hơn: vui vì người khác có được lợi ích. Đây là một (...) Xem tiếp

ĐI VÀO BẢN TÁNH CỦA TÂM THỨC

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

ĐI VÀO BẢN TÁNH CỦA TÂM THỨC Thông thường chúng ta nói rằng chúng ta học hỏi đạo Phật để giải thoát, để thân chứng cái thực tại mà đức Phật, trong những kinh điển Pàli, gọi là Vô tận (Ananta), Không tùy thuộc điều kiện (Asamkhara), Chổ nương tựa tối hậu (Anuttara), Châu toàn (Tàna), Hạnh phúc (Siva), Không nguyên nhân (Anàlaya), Bất khả diệt (...) Xem tiếp

GIẢI THOÁT NẰM GIỮA HAI TƯ TƯỞNG

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Giải thoát hay Tánh Không thì không chỗ nào không có, nên bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể gặp nó. Tánh không, vô tự tánh của cái tôi và tất cả sự vật thì có thể tìm thấy nơi sự vật cũng như chính nơi tâm thức này. Bởi vì tánh không là bản tánh của sự vật và của tâm thức.   Trong bài này, chúng ta tìm hiểu và thể nghiệm tánh không nơi (...) Xem tiếp

Vô niệm của Lục tổ Huệ Năng

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

VÔ NIỆM CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG Nguyễn Thế Đăng 1. Tâm vô niệm Luận Đại thừa Khởi tín của ngài Mã Minh nói: “Thể của tâm lìa tất cả niệm, nghĩa là vốn vô niệm. Nó như hư không, không chỗ nào mà chẳng toàn khắp. Pháp giới Một tướng này tức là Pháp thân bình đẳng của chư Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh vốn có, nên gọi là Bản (...) Xem tiếp

THUẬN TÁNH KHỞI TU

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

1. Thế nào là Thuận tánh khởi tu?   Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa   Thuận tánh là y vào tánh, ở nơi tánh, ở trong tánh, làm theo tánh. Tánh là bản tánh, pháp tánh, tánh Không, Như Lai tạng tánh, tánh Giác, Phật tánh… Thuận tánh khởi tu là y theo tánh mà khởi hạnh tu. Ý (...) Xem tiếp

XUÂN MÃI XUÂN

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Các pháp từ xưa nay Tướng thường tự tịch diệt Xuân đến trăm hoa khai Hoàng oanh cành liễu hót. `           Đây là một bài thơ xuân. Hai câu đầu từ bài kệ trong phẩm phương tiện kinh Pháp hoa. Hai câu sau là do một thiền sư thêm vào. Theo A-di-đà sớ sao của Đại sư Châu Hoằng (1535-1615) thì: “Xưa có một vị Tăng. Do nghi một câu trong kinh Pháp Hoa, (...) Xem tiếp

HỌC TẬP BA PHÁP TU CỦA KINH VIÊN GIÁC

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

HỌC TẬP BA PHÁP TU CỦA KINH VIÊN GIÁC Kinh nói tất cả chúng ta đang ở trong pháp tánh, hay tánh Không, Chân Như, tánh Giác… dù chúng ta có biết hay không, có tu hay không, có thường nhớ nghĩ đến nó hay không. Pháp tánh ấy không ngăn ngại chúng ta, trái lại nó luôn luôn hiện tiền, toàn khắp. Chỉ có vô minh vọng tưởng phân biệt của chúng ta là chia chẻ “pháp (...) Xem tiếp

Sự trân trọng

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có lần bật tivi: hình ảnh sông nước trời mây miền Tây thu hút mắt tôi, và có hai người nhạc sĩ, một thổi kèn saxo, một chơi guitare, đang trình diễn một bài nhạc về quê hương. Coi ít phút cảnh sông nước bao la, tôi đứng dậy, định tắt, vì hai chàng nhạc sĩ đã đứng tuổi, vóc dáng chẳng hấp dẫn gì cho lắm, mặc dù có khi người thổi kèn đứng (...) Xem tiếp

Con đường Bồ Tát và xã hội hiện đại

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ý nghĩa Bồ tát Bồ tát, từ người mới bắt đầu (sơ phát tâm) cho đến những vị đã nhiều đời sống theo hạnh Bồ tát (Đại Bồ tát) đều có một hướng đi rõ rệt: nỗ lực sống giải thoát và giác ngộ bằng chính cuộc đời mình và dùng cuộc đời đó để giúp đỡ những người khác giải thoát và giác ngộ, và hơn nữa, chính trong nỗ lực giúp đỡ (...) Xem tiếp

Tết Việt Nam, tết Di Lặc

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tết Việt Nam, tết Di Lặc Nguyễn Thế Đăng   Mỗi lần tết đến, chúng ta ôn lại những việc trong năm, những đoạn đường đã qua, những sai lầm thiếu sót và những tạm thời thành tựu. Có những tiến bộ trên con đường Phật đạo thì chúng ta càng gần với vị Phật tương lai, Đức Di Lặc hơn. Kiểm điểm những việc được và chưa được để hy (...) Xem tiếp
1 2 3