Các bài viết bởi Nguyễn Thế Đăng

About Nguyễn Thế Đăng

Chưa cập nhật thông tin tác giả

SỰ HOÀN THIỆN RỐT RÁO.

03.02.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chính vì cùng một mong muốn, một hành động – dù mỗi người làm việc trong lĩnh vực riêng, nghề nghiệp riêng của mình, cùng một tôn trọng con người và vì con người, mà xã hội có một sự đồng thuận tự nhiên, một thái độ cạnh tranh trong hòa hợp, một tinh thần đoàn kết tự nhiên.    Lòng mong muốn người khác được hạnh phúc và tinh thần (...) Xem tiếp

THẤY NHƯ HUYỄN TỨC LÀ THẤY NHƯ LAI

04.08.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Người thực hành chúng ta cần liên tục quán như huyễn, nhờ quán huyễn mà các trụ chấp tạo thành phiền não chướng và sở tri chướng mỏng dần, cho đến khi thực sự thấy được như huyễn, thấy được tánh Không, khi ấy mới gọi là có được “tín tâm thanh tịnh liền sanh thật tướng”. Từ “tín tâm” này được nói đến hai lần trong (...) Xem tiếp

ĐẠO PHẬT TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

11.03.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Từ hơn 25 thế kỷ nay, Phật giáo không chỉ dừng lại là một nền tảng của văn hóa văn minh nhân loại mà còn phát triển song hành cùng lịch sử để phổ cập khắp thế giới. Ngày nay, Phật giáo phát triển khắp các nước Âu Mỹ, sách Phật giáo chiếm số lượng lớn, là một phần không thể thiếu của văn hóa toàn cầu. Đạo Phật đã và đang là một (...) Xem tiếp

CON NGƯỜI TOÀN DIỆN, HẠNH PHÚC TOÀN DIỆN

03.01.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Con người cần có một bản giá trị về đạo đức, ý thức về cuộc sống và đời sống hạnh phúc trên trái đất này thì … “con người cần sống ở cả ba lĩnh vực: con người thân thể giác quan, con người ý thức và con người tâm linh. Một xã hội hay một thời đại đáp ứng được cả ba nhu cầu của cả ba lĩnh vực ấy thì được gọi (...) Xem tiếp

LÀM ĂN SINH SỐNG VÀ SỰ NGHIỆP TRONG KINH PHÁP HOA

04.11.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta hay nói Phật giáo là bất biến tùy duyên. Bất biến là cái thấy biết thật tướng của tất cả các pháp, và tùy duyên là tướng khác biệt của các pháp. Tùy duyên ở đây là hoặc nông nghiệp, hoặc công nghiệp, hoặc công nghệ thông tin. Tướng khác biệt của các ngành này đều nằm trong thật tướng của tất cả các pháp.   Ở đời cần có (...) Xem tiếp

TRỜI MƯA NHƯ BÀI CA

11.05.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Cách đây hơn 2.600 năm, có một người đã ngồi với cơn mưa như thế, đã nghe đã nhìn và đã làm một bài ca bất chợt về một cơn mưa. Cơn mưa ấy đến và đi như thế không chỉ trong quá khứ mà còn ở hiện tại và tương lai, bởi vì cơn mưa ấy ở trong thực tại và của thực tại.   Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần ngồi nghe mưa và nhìn mưa. Hoặc (...) Xem tiếp

TÍNH CHẤT ĐẠI THỪA TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

29.03.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đại thừa là con đường đạt đến Tánh Không để giải thoát, nhưng trong lúc nổ lực để giải thoát bản thân, người theo Đại thừa với lòng Đại Bi rộng lớn, vẫn không quên đồng loại hữu tình, mà vẫn phối hợp được giữa việc tự giải thoát qua Tánh Không (tự giác) với sự cứu giúp đồng loại đang bị che chướng trôi lăn trong vòng sanh tử (...) Xem tiếp

NHẤT TÂM

14.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tất cả hiện hữu chỉ là Một Tâm, vậy thì Một Tâm hay chân tâm chúng ta biểu lộ như thế nào? Pháp giới Một Tâm trong kinh Hoa Nghiêm luôn luôn hiện diện trước mắt chúng ta. Nghĩa là tánh Không, quang minh, như huyễn của pháp giới luôn luôn hiện diện trước mắt chúng ta.   Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Thập Địa nói, “Tất cả 3 cõi chỉ là Một Tâm”. (...) Xem tiếp

SỰ SÙNG TÍN TRONG KINH HOA NGHIÊM

22.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta sống ở đời là để tìm lại cái bổn lai diện mục Hoa Nghiêm của chúng ta và của thế giới. Trong sự đi tìm ấy, sự sùng mộ thành tín thế giới như thực Hoa Nghiêm là động lực quan trọng để một ngày nào chúng ta bắt đầu thấy nó. Sự sùng tín ấy rất là chân chính, rất là mạnh mẽ, vì nó không đi tìm một đối tượng ở ngoài xa kia, ở (...) Xem tiếp

NGƯỜI THIỆN THÌ KHÔNG KHỔ

05.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta không thể kể hết những thứ gì là nguyên nhân khổ đau dẫn đến kết quả khổ đau. Mặc cảm, tự áí, tức giận, đố kỵ, ghen tuông, kiêu căng, tham lam, mê mờ…Tất cả những cái ấy chúng ta có thể gồm vào hai chữ phiền não. Phiền não là những cái làm tâm chúng ta loạn động, không kiểm soát được, làm khổ sở, đau đớn, làm méo mó, bóp (...) Xem tiếp

SỰ VẬT TRONG KINH HOA NGHIÊM

07.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Mỗi sự vật, dù do cọng nghiệp của chúng sanh và thiện nghiệp của chư Bồ-tát, đều là sự ứng hiện của tánh Không vô tự tánh. Mỗi sự vật sanh khởi từ tánh Không, hiện diện trong tánh Không và tiêu tan trong tánh Không. Mỗi sự vật chính là sự ứng hóa của tánh Không theo nghiệp của chúng sanh. Như thế, khi tánh Không là Pháp thân, thì sự vật là ứng (...) Xem tiếp

TÍNH CÁCH TÍCH CỰC CỦA TÁNH KHÔNG

02.07.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta gặp ngay một nghịch lý: muốn đạt đến tánh Không để ra khỏi sanh tử mà lại phải ở trong sanh tử để độ thoát chúng sanh. Lấy ví dụ cho dễ hiểu: một bác sĩ muốn tự mình thoát ra khỏi bệnh viện nơi sanh già bệnh chết, nơi đầy bệnh lây nhiễm khổ đau thì phải lánh xa bệnh viện ấy. Nhưng nếu ra khỏi, lánh xa bệnh viện thì người ấy (...) Xem tiếp

TÁNH KHỞI

09.04.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bổ-tát Phổ Hiền nói:”Chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là Như Lai Chánh đẳng Chánh giác do vô lượng pháp mà xuất hiện. Chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà thành tựu sự xuất hiện của Như Lai, mà do mười vô lượng trăm ngàn vô số sự mới thành tựu. Tất cả các hiện tượng, các pháp, đều từ Phật Tỳ lô-giá-na sanh khởi. Tất (...) Xem tiếp

VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA PHẬT TÍNH

10.03.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có  thể nói, đạo Phật có bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu tông phái thì có bấy nhiêu hệ thống từ để diễn tả Phật tính. Những từ ấy không mâu thuẫn  nhau mà bổ túc cho nhau, vì mỗi kinh điển chú trọng làm hiển lộ một phương diện nào đó của Phật tính: Phật tính là giải thoát, Nhu Lai tạng, Chân như, Pháp thân, tính Không, Trí huệ và Đại bi, Pháp (...) Xem tiếp

MÙA XUÂN HOA NGHIÊM

13.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Thế giới chúng ta đang sống đây luôn luôn có Phật, có thân Phật: Như trong hội này thấy Phật ngồi Tất cả vi trần đều như vậy Phật thân không đến cũng không đi Bao nhiêu cõi nước đều hiện rõ. Như Lai xuất hiện khắp mười phương Trong mỗi vi trần vô lượng cõi Vô lượng cảnh giới đều hiện ra Đều trụ vô biên vô tận kiếp. Phật trụ Chân Như (...) Xem tiếp
1 2 3