Các bài viết bởi Ngọc Trọng Huệ Tín

NIỆM PHẬT ĐÁNH THỨC TÂM TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

26.09.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Niệm Phật thức tỉnh tâm tại đây và bây giờ, vì giúp nhận ra rằng trong từng khoảng khắc thực tại dù rất nhỏ bé, con luôn được chăm sóc và chiếu soi bởi ánh sáng vô lượng, vô biên của Đức Phật A Di Đà (vô lượng quang, vô biên quang, trí huệ quang, hoan hỷ quang, siêu nhật nguyệt quang…). Các thứ ánh sáng này, không nằm ngoài tâm tánh con. Tâm tánh (...) Xem tiếp