Các bài viết bởi Nam Lâm

Đăng nhập chuyên mục HỎI ĐÁP

04.01.2015 // Tác giả: // 2 phản hồi //

Để việc vận hành mục HỎI ĐÁP được thuận tiện: Hiển thị được tên thành viên tham gia hỏi đáp Phân biệt và xác minh (tránh nhầm lẫn) các thành viên nếu lỡ có trùng tên Thống kê được các câu hỏi đã được gửi bởi từng thành viên Ban biên tập Thiện Tri Thức xin thông báo tính năng đăng nhập bằng cách gián tiếp xác minh tài khoản Google hoặc (...) Xem tiếp