Các bài viết bởi Longchen Rabjampa

HÀNH GIẢ THIỀN ĐỊNH

16.08.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Canh giữ tâm bạn trong cô tịch, từ bỏ những phóng dật và công việc, tránh những tình huống bất lợi, và điều phục phiền não bằng những cách đối trị thích hợp. Bảo đảm rằng cái thấy (kiến) và cách hành xử (hành) của bạn hòa hợp với nhau, hãy hăng hái hiến mình cho thiền định. Bất kỳ khi nào một trong năm độc phát khởi, ngay lúc đó, hãy tóm (...) Xem tiếp

CHUYỂN HƯỚNG TÂM BẠN VỀ PHÁP

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bất cứ ai muốn vượt qua biển sanh tử không bờ bến trước phải nghĩ đến nỗ lực ngay trong đời này để thành tựu an lạc như là biểu lộ của giải thoát. Một thân người, khó được dễ mất, là một chiếc bè với những quyền hạn tự do và những khả năng (để nghiên cứu và thực hành Pháp). Có được thân người, nếu bạn không tự nỗ lực, bạn (...) Xem tiếp