Các bài viết bởi Joan Sutherland

SỰ TU TẬP TOÀN DIỆN

28.06.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Hầu hết Phật giáo được đưa vào Tây phương trong thế kỷ hai mươi có một sắc thái tu viện mạnh mẽ, ngay cả khi được người tại gia thực hành. Qua thời gian, nhiều trung tâm đã có nền tảng tích cực khuyến khích việc phát triễn sự tu tập cho người tại gia, với phương pháp tu tập mới không mang hình thái tu viện. Nhưng vẫn còn một khuynh hướng khá (...) Xem tiếp