Các bài viết bởi Francesca Biller

NĂM CÁCH SỐNG HẠNH PHÚC HƠN THEO PHẬT GIÁO

30.09.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tôi tin rằng những bài học về cuộc đời mà tôi đã học được từ Phật giáo sẽ tiếp tục truyền sức sống và ban trải sức mạnh, uy lực thực sự của chúng cho tôi khi tôi đối mặt với những nỗi sợ hải, thách thức và những cuộc chiến đấu với đau khổ mà giờ tôi mới biết rằng chúng chỉ là một phần trong kinh nghiệm sống của một kiếp (...) Xem tiếp