Các bài viết bởi DŨNG QUANG ĐỒNG THỂ

ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG (ÁNH SÁNG VỀ NGUỒN)

04.05.2017 // Tác giả: // 1 phản hồi //

   Thực ra, sau này tôi tự hỏi? Tôi có sợ chết hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết rằng trong thời gian trước và sau khi mổ, trước mọi diễn biến tinh thần tôi vẫn thoải mái, lạc quan.   Hình như tôi rơi vào một ảo giác, tôi thấy mình tự hỏi mình: “ Tôi sắp chết vậy phải làm thế nào”? bất chợt  tôi như nghe văng vẳng một bản (...) Xem tiếp