Các bài viết bởi DILGO KHYENTSE RINPOCHE

GURU YOGA (SỰ HỢP NHẤT VỚI BẢN TÁNH CỦA ĐẠO SƯ)

07.09.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chakravartin, chuyển luân vương truyền thuyết, rút quyền lực trên bốn châu lục của mình từ bánh xe thần đi theo ngài bất cứ chỗ nào ngài đến. Cũng cách ấy, nếu các bạn giữ lòng sùng mộ luôn luôn ở với mình, nó sẽ đem lại cho các bạn năng lực để tiến bộ không cố gắng hướng về giải thoát. Như đức Phật nói, “Ta luôn luôn ở đó đối với (...) Xem tiếp

NĂM UẨN (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức)

13.09.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thấy một cầu vồng trong bầu trời chỉ vì sự phối hợp của tia sáng mặt trời và mưa. Theo cùng cách này, tất cả vô số hình sắc mà chúng ta thấy chỉ có từ sự phối hợp thoáng chốc của một số điều kiện ; dưới sự xem xét cẩn thận tỉ mỉ, không có cái nào trong những duyên đó có thể tìm thấy một hiện hữu bản chất nào. Ví dụ, chúng (...) Xem tiếp

THỰC HÀNH ĐẠI TOÀN THIỆN TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

21.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Không gian của trí tuệ bao la, không có khởi thủy và tự sáng tỏ này là nền tảng của hiện hữu –  sự khởi đầu và sự kết thúc của mọi hỗn độn. Sự hiện diện của tính giác trong trạng thái nguyên thủy không thiên vị đối với giác ngộ hay không giác ngộ. Nền tảng của hiện hữu này, vốn được biết đến như tâm bổn nguyên hay thanh tịnh, là (...) Xem tiếp

TỊNH HÓA

04.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Lạc lõng trong sanh tử từ thời vô thủy đến nay, Bất cứ điều gì con đã làm đều sai lầm và sẽ dẫn đến thêm sự lạc lõng. Từ lòng con, hãy thừa nhận mọi tà hạnh và sa đọa, và sám hối chúng, Với bốn năng lực làm cho trọn vẹn, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Đã khai triển thái độ đúng của Bồ đề tâm, bây giờ chúng ta cần trừ sạch bất cứ (...) Xem tiếp

Tư tưởng Giác Ngộ

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nền tảng của con đường Đại thừa là tư tưởng giác ngộ ; Tư tưởng cao cả này là con đường duy nhất tất cả chư Phật đều dẫm bước. Không bao giờ bỏ con đường cao cả của tư tưởng giác ngộ, Với lòng bi cho tất cả chúng sanh, hãy trì tụng thần chú sáu âm.   “Tư tưởng giác ngộ”, Bồ đề tâm (bodhicitta), là mong muốn đạt đến giác ngộ (...) Xem tiếp