Các bài viết bởi Cư Sĩ Nguyên Giác

GIẢI TÍN TÂM MINH

03.02.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bài này được viết để chú giải tác phẩm Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán. Nếu có lời chưa khế hiệp xin trọn sám hối trước ba đời chư Phật, nếu có chút gì công đức xin hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Tác phẩm Tín Tâm Minh được viết vào thời kỳ Thiền Đốn Ngộ chưa phân thành năm nhà bảy phái. Năm nhà, tức (...) Xem tiếp

KHI EINSTEIN CHIA BUỒN

21.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta biết rằng nhà khoa học Albert Einstein có những quan điểm rất gần với nhà Phật. Nhưng rồi cũng sẽ bất ngờ, khi thấy có lúc Einstein nói y hệt, gần như 100% y hệt như giáo lý nhà Phật. Đặc biệt là khi Einstein viết thư chia buồn một người bạn thân năm 1950… Thí dụ, các pháp là Không. Thí dụ, vạn pháp là thức. Einstein đều nói lên cả hai (...) Xem tiếp

BÁT NHÃ TÂM KINH: MÊ NGỘ BẤT DỊ

04.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ: MÊ NGỘ BẤT DỊ Bát Nhã Tâm Kinh nói: Dĩ vô sở đắc cố… Như thế, như các kinh đã dẫn trên, sẽ thấy ý nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh: Bởi không hề có cái gì gọi là sở đắc… Và vì Tứ Thánh Đế hiện ra trong một niệm tâm, do vậy Mê và Ngộ không gì khác biệt nhau. Bất kỳ ai cũng có thể tự quan sát niệm trong tâm mình, dần (...) Xem tiếp

ĐỌC THÊM VÀI Ý VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH

15.12.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Phật trong Kinh DN 1 (Kinh Phạm Võng) nói rằng không dùng lý luận mà dò ra được: “Các sư, có những pháp khác, sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, bình an và tối thắng, VƯỢT QUA CẢNH GIỚI CỦA LÝ LUẬN, vi tế, chỉ được nhận ra bởi bậc trí tuệ...” (2) Có nghĩa là, chúng ta không dùng ngôn ngữ lý luận mà dò được. Kinh này Đức Phật chỉ ra 62 (...) Xem tiếp

KHÔNG MỘT PHÁP ĐỂ LÀM

29.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016), vị  trụ trì quá cố của Chùa Tây Tạng Bình Dương, trong tuần lễ tròn một năm Thầy viên tịch.   Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016), vị  trụ trì quá cố của Chùa Tây Tạng Bình Dương, trong (...) Xem tiếp

THIỀN TẬP VỚI TRẺ EM

25.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Câu hỏi là: Làm sao dạy cho trẻ em cách giữ tâm an bình và tỉnh thức với tất cả những gì hiển lộ trong và ngoài chúng ta? Vẫn có nhiều cách. Các nhà giáo quốc tế đã nhìn thấy lợi ích của thiền tập, và đang tìm những cách đơn giản để dạy trẻ em biết giữ tâm tỉnh thức.   Nhiều người đã nhìn về thiền tập như là những gì rất gian nan, (...) Xem tiếp

THIỀN TẬP KHI MANG THAI

12.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trong khóa học, quý bà được học cách tỉnh thức trong tiến trình sinh nở, cách dùng tỉnh thức đối trị với đau đớn và sợ hãi trong khi chuyển bụng và sinh nở. Quý ông phối ngẫu của họ cũng được học để biết cách an ủi và hỗ trợ bằng kỹ thuật tỉnh thức.   Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, người phụ nữ cảm nhận cơ thể chuyển biến từng (...) Xem tiếp

ĐƠN SƠ, LẶNG LẼ, RỖNG RANG, GƯƠNG SÁNG…

25.10.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đi các nơi thuyết pháp, Ngài biết rằng người nghe cũng từ nhiều tôn giáo khác nhau. Thường khi, Ngài dạy về tâm từ bi, về ước mơ hạnh phúc của mọi người và do đó phải giữ tâm bất hại, về hòa bình thế giới… Như thế sẽ thích nghi với người từ các tôn giáo khác.Vì khi đọc diễn văn trước Quốc Hội Mỹ, không lẽ (...) Xem tiếp

ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH

14.02.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Bài viết này sẽ trình bày rằng Thiền Tông là pháp môn nguyên thủy và cốt tủy do Đức Phật dạy. Nói nguyên thủy, vì Thiền Tông chính từ lời Đức Phật dạy. Nói cốt tủy, vì nhiều cách an tâm trong Thiền Tông là từ các kinh, khi chư tăng cao niên xin dạy pháp ngắn gọn để sẽ lui về một góc rừng ngồi trọn đời cho tới khi giải thoát. Bài viết này (...) Xem tiếp

NIỆM PHẬT TOÀN THÂN

20.11.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Niệm Phật là Niệm Phật Tâm, hay Tâm Niệm Phật. Khi tay chân, thân thể, tai mắt, da thịt đều là một khối với Niệm Phật, thì Tâm bạn cũng đừng khởi phân biệt là Có Niệm Phật hay Không Niệm Phật. Tánh Phật A Di Đà sẽ không rời chúng ta. Mà nói cho cùng, Tánh Phật này có bao giờ rời chúng sinh bao giờ đâu. Mà khi nói rằng có một tâm chúng sinh tìm (...) Xem tiếp

MỘT THẾ GIỚI TỪ BI

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa tròn 76 tuổi hôm Thứ Tư 6-7-2011, một ngày cũng là khởi đầu cho một loạt buổi thuyết giảng, truyền pháp và hướng dẫn tu học pháp môn Kalachakra cho nhiều ngàn Phật Tử tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.   Giữa một thế giới đầy bạo lực, trọn cuộc đời của ngài chỉ là để biến nơi này trở thành một thế giới từ bi (...) Xem tiếp