Các bài viết bởi Chogyam Trungpa

TÁNH GIÁC VÔ SANH

27.10.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nếu bạn nhìn sâu hơn và sâu hơn, vào nguồn gốc của tâm thức bạn, nền tảng của nó, bạn sẽ thấy rằng nó không có màu sắc và không hình dạng. Tâm thức bạn, nói một cách triệt để, là một cái gì trống trơn và trinh trắng. Không có cái gì ở đó cả. Chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng một loại tiềm thể của tánh Không ; dầu cho trong trường hợp này (...) Xem tiếp

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT

16.06.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Có một dòng truyền thừa con đường bồ tát không gián đoạn, bắt nguồn từ đại bồ tát Quán thế âm (Avalokiteshvara),  Đại thế chí (Vajrapani), và Văn thù (Manjushri).  Nó không gián đoạn vì không bồ tát nào trong dòng truyền thừa này, qua nhiều thế hệ và thế kỷ, sống tham đắm bảo vệ cho mình. Thay vì vậy, các bồ tát này liên tục nổ lực tu tập vì (...) Xem tiếp

Hãy biết ơn mọi người

23.10.2014 // Tác giả: and // 0 phản hồi //

Châm ngôn “Hãy biết ơn mọi người” tự động đi theo một khi chúng ta hướng mọi trách móc vào mình. Chúng ta có một cảm giác rằng nếu những người khác không hiện hữu để quấy rối chúng ta, chúng ta sẽ không hướng mọi trách móc vào chính chúng ta chút nào. Tất cả chúng sanh, tất cả người trong thế giới, hay đa số đó, có một vấn đề trong liên (...) Xem tiếp

THIỀN ĐỊNH

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Trích trong Thiền Thực Hành của Chogyam Trungpa   Thiền là một chủ đề rộng lớn và đã phát triển qua nhiều thời đại cùng các biến thể giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau. Nhưng nhìn chung thì đặc điểm cơ bản của thiền mang một trong hai hình thức sau đây. Hình thức thứ nhất có nguồn gốc từ các giáo lý liên quan đến sự khám phá bản chất (...) Xem tiếp

ĐÔI LỜI VỀ TÁC GIẢ Chogyam Trungpa

19.10.2014 // Tác giả: and // 0 phản hồi //

Trích tiểu sử của Chögyam Trungpa trong quyển Thiền Thực Hành. Chögyam Trungpa Ringpoche sinh ra tại tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng, năm 1940. Khi mới mười ba tháng tuổi, ông đã được công nhận là hóa thân của một tulku (sư trưởng) quan trọng. Theo truyền thống Tây Tạng, do hạnh nguyện từ bi của mình, một vị đạo sư đắc đạo có thể hóa thân làm người (...) Xem tiếp

Tất cả pháp đồng ý ở một điểm

18.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

CON ĐƯỜNG CĂN BẢN ĐẾN GIÁC NGỘ Bản Văn Bảy Điểm Tu Tâm của phái Kadam Nguyên tác: Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness by Chošgyam Trungpa Nhà xuất bản Shambhala, 1993 Việt dịch: Trùng Hưng -Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001 Tất cả pháp đồng ý ở một điểm Ở đây, Pháp không liên hệ gì với danh từ pháp theo nghĩa triết học, hay là “những sự vật (...) Xem tiếp