Các bài viết bởi Cheryl Parsons.

NGHỆ THUẬT CỦA THIỀN VÀ SỰ TĨNH LẶNG NỘI TÂM

26.01.2018 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đã bao nhiêu lần bạn đã được bảo rằng: “Đừng có chỉ ngồi đó, kiếm việc gì làm đi.” Trong xã hội điên cuồng, với sự kết nối của điện thoại thông minh ngày nay, chúng ta trở nên gắn chặt với đa tác vụ, thường nuôi dưỡng niềm tin rằng việc ngồi tĩnh lặng với một sự tập trung nhất điểm là phản tác dụng. Đó là lý do tại sao nhiều (...) Xem tiếp