Các bài viết bởi Alexander Berzin

ĐÓN NHẬN NGUỒN CẢM HỨNG CHÂN THẬT

20.06.2017 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đức Thế Tôn đã không cố “truyền cảm hứng” hay gây ấn tượng với người khác bằng những câu chuyện huyền hoặc. Ngài đã không ra vẻ là một bậc thầy bằng cách đi khắp nơi ban lực gia trì cho mọi người, hay làm những chuyện tương tự. Điểm tương đồng mà Đức Phật đã sử dụng, được lặp đi lặp lại trong toàn bộ giáo lý nhà Phật, là một (...) Xem tiếp

CĂN BẢN GIỚI BỒ TÁT CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

04.05.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Giới là một hình thức vi tế không thấy trong sự tương tục tinh thần, là thứ hình thành thái độ. Một cách đặc biệt, nó là một sự kềm chế khỏi “một hành vi lỗi lầm”, hoặc là một thứ tiêu cực một cách tự nhiên hay một việc mà Đức Phật ngăn cấm cho những cá nhân đặc thù đang tu tập để đạt đến những mục tiêu đặc biệt. Một (...) Xem tiếp

PHẬT GIÁO: KHOA HỌC, TÂM LÝ HỌC, VÀ TÍN NGƯỠNG.

19.12.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Tác giả: Alexander Berzin, Sofia, Bulgaria, 2012 Chuyển ngữ: Tuệ Uyển. Tôi rất vui mừng hiện diện với tất cả quý vị chiều hôm nay. Tôi đã được yêu cầu nói về “Tại sao Phật Giáo?” dĩ nhiên đây là câu hỏi đáng quan tâm, một cách đặc biệt ở phương Tây, nơi mà chúng ta đã có những tôn giáo của chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta cần Phật (...) Xem tiếp